Verzija 2002-2010

Top  Previous  Next

Glavna knjiga - glavni meni - verzija 2002-2010

 

GK

 

1

 

 

Verzija 2002-2010 ima sve funkcije potrebne za osnovni rad sa glavnom knjigom

 

Za razliku od verzije 2011-2017 i verzije 2018 ova verzija ima manje funkcija i prilagođena je za rad na Windows XP sistemu