Verzija 2011-2017

Top  Previous  Next

Glavna knjiga - glavni meni - verzija 2011-2017

 

GK

 

gk1

 

 

Verzija 2011-2017 ima sve funkcije potrebne za osnovni rad sa glavnom knjigom kao i verzija 2002-2010 i dodatne funkcije i poboljšanja ugrađene na zahtev korisnika programa

 

Za razliku od verzije 2018 ova verzija ima manje funkcija i prilagođena je za rad na Windows 7 sistemu