Verzija 2018

Top  Previous  Next

Glavni meni programa Glavna Knjiga - verzija 2018

 

GK

 

clip0001

 

 

Verzija 2018 ima sve funkcije potrebne za osnovni rad sa glavnom knjigom kao i verzija 2011-2017 kao i nove dodatne funkcije i poboljšanja ugrađene na zahtev korisnika programa

 

Ova verzija je prilagođena za rad na Windows 7 i Windows 10 64-bitnom sistemu, kao i na Windows Server 2012 i Windows Server 2018 sistemima