Pravila za održavanje podataka

Top  Previous  Next

PRAVILA ZA ODRŽAVANJE PODATAKA

 

ODRŽAVANJE PODATAKA GLAVNE KNJIGE SASTOJI SE IZ OPERACIJA:

 

  1. KONTROLA

 

    - Operacija vrsi kontrolu postojanja svih potrebnih DBF i NTX fajlova glavne knjige (baze podataka glavne knjige) na radnom podrucju programa i o tome izdaje izvestaj. Koristi se za uvid u nazive fajlova baze podataka radi njihovog odrzavanja.

 

    - Pored ovoga, operacija vrsi kontrolu ispravnosti upisa brojeva sintetickih i analitickih konta u stavke knjizenja glavne knjige i eventualne greske automatski ispravlja.

 

    - Takodje, operacija vrsi kontrolu slaganja knjizenja na konto karticama i nalozima knjizenja i automatski ispravlja postojeca neslaganja.

 

    - Vrsi i kontrolu ispravnosti datuma knjizenja, odnosno poslovne godine knjizenja, ali u slucaju neispravnog datuma nista se automatski ne moze ispraviti, vec se samo izdaje poruka o neispravnim datumima i ostavlja se knjigovodji da ih pronadje u dnevniku i zameni ispravnim datumima.

 

    - Vrsi kontrolu sintetickih konta upisanih na konto kartice sa kontima upisanim u kontni plan i daje izvestaj o kontima kojih nema u kontnom planu a ima ih na konto karticama. Ova konta se moraju upisati i u kontni plan i mora im se tamo dati naziv.

 

 2. REKONSTRUKCIJA

 

     Rekonstrukcijom referata vrsi se uredjenje podataka dokumenata referata i brisanje ponistenih stavki iz tih dokumenata, kao i spasavanje - povratak podataka koji su izgubljeni usled nasilnog prekida rada programa.      Rekonstrukciju treba vrsiti uvek posle svakog nasilnog prekida programa (nestanak struje - gasenje racunara u     momentu rada sa referatom i slicno), a i kao redovno odrzavanje podataka najmanje jednom nedeljno.

 

 

  3. ARHIVIRANJE PODATAKA

 

  U meniju ARHIVA PODATAKA nalaze se operacije za snimanje sigurnosne arhivske kopije podataka na eksterni medijum i za prenos podataka iz racunara u racunar, odnosno sa jednog podrucja na drugo podrucje.