ADS

Top  Previous  Next

ADS

 

Glavna knjiga radi kao klient-server aplikacija i radi pod mrežom u višekorisničkom modu rada. Za ozbiljan rad sa više konkurentnih korisnika koji istovremeno rade sa glavnom knjigom potrebno je instalirati Advantage database Server (lokalni ili remote server) www.Sybase.com. Ovaj meni prikazuje koji mod rada je trenutno uključen i kaže da glavna knjiga trenutno radi sa ADS serverom u client-server ADS modu.

 

slika 1

xx11