Opcije

Top  Previous  Next

Opcije

 

Ovo su operacije za podešavanje rada sa programom

 

slika 1

xx22

 

Gde se arhiviraju podaci - prihvata upis drajva na koji će se vršiti arhiviranje kontnog plana

slika 1.1

slovodrajva

 

Čime se pregledaju podaci - daje mogućnost izbora editora u kome će se vršiti pregled i štampa tekstualnih podataka dobijenih iz programa.

slika 1.2

clip0035

 

Čime se štampaju podaci - daje mogućnost izbora printera za štampu dokumenata iz programa

slika 1.3

clip0036

 

 

Instalacija PDF printera i PDF readera - instalira 32-bitni ili 64-bitni FOXIT printer i reader (freware) sa kojima program radi tako što na zahtev bilo koji dokument štampa u PDF fajl koji se odmah zatim otvara iz PDF readera za pregled i štampu na laserskom printeru.

 

Foxit PDF printer mora u ovom slučaju biti u Windows postavljen kao Default printer (slika 1.5.)

 

slika 1.4

clip0052

 

slika 1.5

 

clip0040