Podaci

Top  Previous  Next

Podaci

 

Održavanje baze podataka programa

 

slika 1

xx44

 

Rekonstrukcija podataka - vrši uređenje i popravku oštećenih podataka, kontrolu i ispravku podataka i sravnjivanje podataka. Ova operacija je izvađena iz paketa operacija pod nazivom Održavanje baze podataka programa kao operacija koja se najčešće koristi.

 

Održavanje baze podataka programa - je paket operacija koji sadrži veliki broj operacija za održavanje i izmene baze podataka glavne knjige. Ove operacije nisu plod mašte i invencije programera već su ih osmislili i zahtevali dugogodišnji intezivni korisnici programa glavna knjiga kako bi sebi pojednostavili, uprostili, ubrzali i olakšali rad.

 

slika 1.1.

clip0055

 

Redovno održavanje podataka

slika 1.1.1.

 

clip0056

 

Posebno održavanje podataka

slika 1.1.2.

 

clip0057

 

 

Arhiviranje baze podataka

 

slika 1.2.

 

clip0071

 

 

Kontrola duplih knjiženja

 

slika 1.3.

 

clip0060

 

clip0059

 

 

Automatska konta

 

1.4.

 

clip0061

 

 

Kontni plan - registar konta radi uvida u izmene iz narednih operacija

 

Automatska konta upisivanje - formira kontni plan sa oko 80 konta na koja se vrše automatska knjiženja iz programa za knjigovodstvo. Ova konta nose oznaku AK i ne smeju se menjati a sva ostala mogu se otvarati u kontnom planu po želji i prema potrebi. AK konta se dodaju na postojeća konta u kontnom planu.

 

Automatska konta brisanje - vrši brisanje iz kontnog plana svih konta sa oznakom AK. ne briše konta bez te oznake

 

Brisanje konta kupaca i dobavljača - kod prenosa kontnog plana iz jedne firme u drugu firmu (kod agencija za knjigovodstvo) druga firma obično ima i druge kupce i dobavljače pa se iz kontnog plana vrši brisanje konta kupaca i dobavljača prve firme da bi se ručno upisali kupci i dobavljači druge firme.

 

Izvoz kontnog plana na drajv i  Uvoz kontnog plana sa drajva - služi za kopranje (izvoz) kontnog plana na USB ili drugi drajv radi prenosa u drugi računar i preuzimanje (uvoz) kontnog plana u drugi računar u drugu ili u istu firmu.

 

Automatska konta definisanje - sam korisnik definiše način kontiranja i konta za kontiranje pojedinih dokumenata, odnosno sadržaj naloga knjiženja dokumenta (isključeno). U ovoj verziji sam program ima definisana automatska konta i postavljen sadržaj naloga knjiženja za svaki dokument koji se automatski kontira i knjiži. Sve to je usklađeno sa najnovijim propisima i najnovijim kontnim planom. Korisnik to ne može menjati.

 

Postavljanje ovlašćenja za rad

 

slika 1.5.

 

clip0062

 

Program ima svoj password sistem, u kome se pristup i ovlašćenja za rad sa programom dodeljuju korisnicima preko username i password za svakog korisnika. Svakom korisniku mogu se dati različita ovlašćenja i različiti nivoi pristupa podacima i operacijama programa. U okviru ovog programa dato je detaljno uputstvo za njegovu upotrebu pa ako korisnik hoće da uvede password sistem u rad programa ostaje mu da to uputstvo prouči, proba i primeni.

 

 

 

 

Arhiviranje baze podataka programa

 

slika 2

 

 

clip0071

 

 

Arhiviranje baze podataka programa je isključiva obaveza korisnika programa jer podaci koje on pravi u programu su njegovo vlasništvo i njegova odgovornost. Arhiviranje podataka korisnik može da vrši putem bilo kojih alata za kopiranje, zipovanje (komprimovanje) i sklanjanje podataka na sigurno mesto. Da bi to radio mora da zna šta su podaci i gde se oni nalaze. Tu informaciju dobija iz operacije:

 

Database Baza podataka - pregled fajlova baze podataka

 

slika 2.1

clip0072

 

Ako korisnik hoće, a to mu je lakše, može da vrši arhiviranje podataka iz ovog programa koji je za to napravljen, a iz operacija:

 

Postavi lokaciju arhive - zadaje folder za pakovanje arhive

Pošalji database u arhivu - arhivira (kopira) bazu podataka na lokaciju arhive

Pregledaj sadržaj arhive - pregled sadržaja arhivskog foldera

Preuzmi database iz arhive - preuzimanje podataka iz arhive na radno područje programa

 

 

Kod agencija za knjigovodstvo, kada klijent vodi robno knjigovodstvo i knjigovodstvo kupaca i dobavljača, a agencija vodi finansijsko knjigovodstvo- glavnu knjigu i ostalo, agenicija može preuzimati arhivirane podatke korisnika i prenositi ih u svoj računar u program za istog korisnika. Agencija preuzima Paket podataka iz operacije:

 

Podesi sadržaj paketa podataka - podešava sadržaj dodatnog paketa podataka koji se uz bazu podataka Dtabase glavne knjige kopira iz jednog računara u drugi računar

 

slika 2.2.

clip0074

 

Paket podataka - koji se arhivira na zadatu arhivsku lokaciju i prenosi se u drugi računar

 

slika 2.3.

 

clip0075