Godina

Top  Previous  Next

Program Glavna knjiga kada radi samostalno nevezano za programski paket za knjigovodstvo CSYSTEMS može da vodi više poslovnih godina za jednu firmu klijenta za koju vodi knjigovodstvo odnosno glavnu knjigu. Može da po potrebi prelazi iz jedne u drugu poslovnu godinu radi uvida u podatke u svakoj od poslovnih godina. Može da dodaje nove poslovne godine i briše stare nepotrebne poslovne godine. Za te svrhe  koristi se operacija GODINA

 

GODINA

klikom na komandno dugme

clip0063

 

ulazi se u spisak poslovnih godina firme

 

slika 1

clip0064

 

Na spisku poslovnih godina firme su sve postojeće godine (folderi) a u njima se nalaze knjigovodstvene baze podataka tih godina. Broj u zagradi je broj fajlova u bazi podataka a prikazani broj megabajta je veličina te baze podataka u MB