Dozvole za brisanje

Top  Previous  Next

Dozvole za brisanje podataka

 

Poseban dodatni servisni program koji se isporučuje uz Glavnu Knjigu može da zabrani svima ili dozvoli svima brisanje podataka iz glavne knjige i knjiženje podataka u glavnu knjigu. Kada je u pitanju zabrana brisanja knjiženja iz glavne knjige Zakon o knjigovodstvu je jasan i nedvosmislen. Kada je u pitanju zabrana knjiženja u glavnu knjigu ovde se misli na zabranu automatskog knjiženja u glavnu knjigu kalkulacija i faktura koja se vrši iz referata za izradu kalkulacija i faktura a od strane kalkulanata i fakturista. U tom slučaju sve urađene kalkulacije i fakture u glavnu knjigu knjiži ovlašćeno lice koje je zaduženo za kontrolu ispravnosti kalkulacija i faktura i njihovo knjiženje. Isto lice može da vrši i kontrolu brisanja i brisanje iz glavne knjige.

 

clip0161

 

clip0065

 

clip0066

 

clip0070

 

 

clip0067

 

clip0068

 

clip0069