Knjigovodstvo u stranoj valuti

Top  Previous  Next

clip0043

 

 

clip0162

 

 

1. Uključi rad sa stranom valutom

 

clip0150

 

 

2. Prebaci glavnu knjigu u stranu valutu po MRS21

 

 

clip0151

 

 

REGISTAR STRANIH VALUTA

 

Servisni programi:

 

clip0165

 

clip0156

 

clip0163

 

 

 

Kursna lista se može automatski preuzeti preko interneta sa WEB servisa Narodne Banke Srbije.

 

 

clip0164

 

 

3. Prebaci glavnu knjigu u stranu valutu po deviznom kursu

 

clip0152

 

 

4. Prebaci glavnu knjigu u godinu 2001

 

 

clip0153