DOBAVLJAČI

Top  Previous  Next

HELP LOGO

 

 

X_dobavljaci

 

DOBAVLJAČI

 

ANALITIKA DOBAVLJAČA

RAČUNI ILI SALDOKONTA

 

Glavni meni programa referata kupci

 

slika 1

clip0107

 

 

clip0106

 

REGISTAR DOBAVLJAČA

Registar dobavljača firme ili spisak dobavljača sadrži popis svih dobavljača, registar karticu REGK za svakog dobavljača a takođe i RAČUN za svakog dobavljača

 

slika 2

clip0105

 

Registar kartica dobavljača - upis i izmena podataka o kupcu

 

clip0085

 

slika 3.1

clip0110

 

Osnovno - ovi podaci moraju postojati (obavezni su )

 

Posebne operacije:

 

03. Naziv ili Prezime i ime - ako je dobavljač firma ili lice pravilo je da se posle upisanog naziva ili prezimena i imena upiše i mesto kao u ovom primeru

12. PIB - ako je dobavljač firma tada se obavezno upisuje PIB, a ako je ista firma već otvorena kao kupac, tada se sa tog PIB-a kupca mogu preuzeti svi podaci u ovu registar karticu

13. Konto u glavnoj knjizi - upisuje se na primer kao sintetika 4350 a zatim se klikne na komandno dugme [Upis konta u glavnu knjigu] čime se na ovaj konto doda šifra dobavljača i kompletan konto 4350-0099 upiše se u kontni plan glavne knjige sa nazivom konta koji je naziv dobavljača iz polja 03 Naziv ili Prezime i ime

 

Dodatno - Ovi podaci upisuju se po potrebi (nisu obavezni )

 

Posebno - ovi podaci se upisuju po potrebi (nisu obavezni )

 

 

Račun dobavljača - upis i izmena podataka

 

clip0081

 

 

 

Na račun se upisuju sva zaduženja i sve uplate po datumima nastanka po broju dokumenta i datumu dokumenta po kome su nastale i po iznosima.

 

Kada se radi sa dvojnim knjigovodstvom i sa glavnom knjigom RAČUN se formira knjiženjem kroz glavni knjigu a ovde iz registra se može samo pregledati i štampati (slika 4a )

 

slika 4a

 

clip0109

 

 

Kada se ne radi sa dvojnim knjigovodstvom i sa glavnom knjigom, RAČUN se formira direktnim upisom podataka ovde u registru istovetno kao što je prikazano kod kupaca (slika 4b)

 

Račun dobavljača - pregled računa u editoru teksta

 

clip0080

 

slika 5

 

clip0108

 

Račun dobavljača - pregled i štampa računa u PDF fajl ili na laserski printer

 

 

clip0084

 

slika 7

clip0111

 

 

 

clip0113

 

Upravljanje računima dobavljača

je program koji prikazuje listu svih dobavljača a za selektovanog dobavljača na listi prikazuje listu svih njegovih računa-faktura, a za selektovani račun-fakturu prikazuje listu svih stavki artikala na tom računu.

 

Korisnik programa dobija na uvid sve vezano za tog dobavljača na jednom mestu a radi kontrole stanja dobavljača i događaja vezanih za formiranje tog stanja. Tu mu je i pregled dosijea dobavljača, tu je i pregled analitičkog RAČUNA dobavljača, zatim pregled bilo koje fakture primljene od strane dobavljača, i pregled RMFK magacinske kartice  bilo kog artikla sa te fakture.

 

Za sve dobavljače može se dobiti lista: nezatvorenih računa, nekorišćenih računa, zatvorenih računa, svih računa, računa koji su u minusu, računa koji su u plusu, računa koji imaju maximalna salda i računa koji imaju minimalna salda. Dobavljačima se mogu direktno iz programa slati meilovi sa podacima o njihovom stanju kao cirkularna pisma ili svakom posebno.

 

slika 8

 

clip0112

 

 

SERVISNI PROGRAMI

 

clip0158

 

 

 

clip0114

 

slika 9

 

clip0115

 

Izveštaji i Popisi

sadrže šifru i naziv zatim zbir zaduženja (ukupno zaduženje) i zbir uplata (ukupne uplate)  a za spisak je dat total ukupnog zaduženja i ukupne uplate. Mogu se dobiti po datumu valute: Dospeva za naplatu na datum, kada se uzimaju samo obaveze koje dospevaju za naplatu sa zadatim datumom ili se mogu dobiti pregledi ukupnog stanja koje je knjiženo: Popis svih računa, Popis računa po oznaci, Popis računa po kontu, Popis računa po datumu (datum računa), Popis računa po valuti (datum valute)

 

Spiskovi i imenici

sadrže šifru, naziv, adresu, broj telefona i ostale podatke iz registra i registar kartica

 

 

 

clip0116

 

 

slika 10

 

clip0117

 

Analize poslovanja

 

Sami nazivi operacija ovog programa opisuju koji izveštaji se ovde dobijaju.

U naslovu DOBAVLJAČI ANALIZE POSLOVANJA detaljno je opisana svaka od ovih operacija

 

Operacija:

  [RANG LISTA DUGOVANJA            ]

  [dugovanja dobavljačima po iznosu]

 

clip0122

 

 -Dugovanja po iznosu; Rang lista svih dobavljača, poredjanih po iznosu

  dugovanja NA RANG LISTI SU SAMO DUZNICI poređani po velicini iznosa duga.

  Stanje dugovanja utvrdjuje se na zadati datum, kada se saberu:

       - sva dugovanja sa datumom valute istim ili manjim od zadatog datuma

       - i sve uplate izvrsene na datum isti ili manji od zadatog datuma

       - pa se nadje saldo računa na zadati datum.

 

  Operacija:

  [LISTA DOBAVLJAČA ZA ARTIKAL     ]

  [od koga je sve artikal nabavljan]

 

 -Spisak dobavljača po artiklu; Za zadatu šifru artikla dobija se rang lista

  svih dobavljača tog artikala, poređanih po veličini iznosa (po vrednosti)

  tog artikla.

 

  Operacija:

  [LISTA ARTIKALA ZA DOBAVLJAČA]

  [nabavka od jednog dobavljača]

 

 -Spisak artikala po dobavljaču; Za zadatu šifru dobavljača dobija se rang

  lista svih nabavljenih artikala, poređanih po veličini iznosu.

 

  Operacija:

  [Dnevnik Uplata i Obaveza]

 

    DNEVNIK izvršenih uplata i dospelih obaveza za plaćanje na zadati datum

 

clip0123

 

    U Tabeli A prikazan je dnevnik placanja za pet dana u kome je za svaki dan

    sracunato stanje SUM tako sto su od pocetka godine do tog dana sabrana sva

    zaduzenja DUG koja dospevaju za placanje sa DATUMIMA VALUTE sa tim danom,

    i sabrane sve izvrsene uplate UPL od pocetka godine do tog dana, pa je od

    iznosa DUG oduzet iznos UPL i dobijeno stanje racuna za taj dan, odnosno

    za svaki od pet dana u ovoj tabeli.

    U Tabeli 1 prikazani su za svakog poslovnog partnera za svaki od 5 dana,

    sva tri iznosa: DUGuje, UPLatio i SUMa (saldo racuna).

    SUM (saldo racuna):

    Ovaj iznos kod kupaca je DUG kupca (ili pretplata ako je negativan)

    Kod dobavljaca je DUG prema dobavljacu (ili pretplata ako je negativan)

 

  Operacija:

  [Dnevnik dospeća Obaveza]

 

    DNEVNIK dospelih obaveza za plaćanje na zadati datum

 

    U Tabeli B prikazan je dnevnik dospeca placanja za pet dana u kome je za

    svaki dan prikazan iznos zbira svih racuna koji po svom datumu valute

    dospevaju za placanje na taj dan (svi racuni - i placeni i neplaceni).

 

    Ovaj prikaz sluzi kao informacija za procenu i prognozu priliva sredstava

    od uplata kupaca, kada su u pitanju kupci, gledajuci u napred pet dana.

    Ovaj prikaz sluzi kao informacija za planiranje potrebnih sredstava za

    placanja dobavljacima, kada su u pitanju dobavljaci, gledajuci u napred 5

    dana od dana dobijanja prikaza.

 

    S obzirom da se ovde prikazuje samo IZNOS RACUNA (fakture) kupca ili

    dobavljaca koji pristize za naplatu sa datumom koji se posmatra, bez

    saznanja o tome da li je taj iznos vec placen - sto ovde nije ni bitno

    - treba voditi racuna o tome da ovaj prikaz ima smisla i tacan je samo

    ako se trazi od aktuelnog datuma pa dalje odnosno od danas pa na dalje

    - u buducnost. Dobijanje prikaza za period od pet dana u nekom od

    proteklih meseci, nema smisla, osim sto pokazuje koji prilivi

    ili koje obaveze placanja su bile nekada aktuelne - u tim danima.

 

   Operacija:

   [Računi dospeća Obaveza]

 

    DNEVNIK dospelih obaveza za plaćanje na zadati datum

    SPECIFIKACIJA PO RAČUNIMA ZA POSLOVNOG PARTNERA

 

    U Tabeli B prikazan je dnevnik dospeca placanja za pet dana u kome je za

    svaki dan prikazan iznos zbira svih racuna koji po svom datumu valute

    dospevaju za placanje na taj dan (svi racuni - i placeni i neplaceni).

 

    Ovaj prikaz sluzi kao informacija za procenu i prognozu priliva sredstava

    od uplata kupaca, kada su u pitanju kupci, gledajuci u napred pet dana.

    Ovaj prikaz sluzi kao informacija za planiranje potrebnih sredstava za

    placanja dobavljacima, kada su u pitanju dobavljaci, gledajuci u napred 5

    dana od dana dobijanja prikaza.

 

    Posto tabela B prikazuje ZBIR SVIH RACUNA (faktura) kupca ili dobavljaca

    koji pristize za naplatu sa datumom koji se posmatra, ako treba na osnovu

    te informacije izvrsiti placanje dobavljacu, potrebno je znati koji su to

    POJEDINACNI racuni-fakture koje treba platiti.

    Tabela C daje spisak tih racuna-faktura.

 

 

clip0101clip0097

 

Statistički prikaz - daje na pregled i na štampu tabele sa podacima koje su poslužile za izradu BarGrafa

BarGraf prikaz - daje na pregled i na štampu grafički bargraf prikaz rezultata poslovanja

 

slika 11

 

clip0098

 

 

clip0118

 

slika 12

 

clip0119

 

 

clip0100

 

slika 13

 

clip0099