PREUZIMANJE LICENCE

ZA REGISTROVANE KORISNIKE PROGRAMA

CSYSTEMS

 

 

 

Novi kupac-korisnik COBA Systems softvera dobija licencu i registraciju programa preko meila a po uplati ugovorene naknade. Stari korisnici programa produžavaju registraciju preuzimanjem licence i registracionog licencnog ključa sa interneta. Kako se to radi objašnjeno je u uputstvu ugrađenom u programski paket. 

Uplata naknade za korišćenje programa ili za trajnu kupovinu programa vrši se na tekući račun firme COBA Systems (podaci su dati na sajtu pod naslovom "Proizvođač programa"). Plaća se po posebnom Ugovoru i/ili ugovoru ugrađenom u program a koji se nalazi i na ovom sajtu u punom tekstu i po izdatoj ROFAKTURI ili Fakturi čiji broj je broj korisnikovog (uplatiočevog) PIB-a, a datum profakture je  datum korisnikove (uplatiočeve) uplate. Na nalogu za prenos - virmanu kao svrha uplate upisuje se PROFAKTURA br. PIB uplatioca, a kao poziv na broj upisuje se PIB uplatioca.

Plaća se iznos koji je upisan na profakturi i fakturi a koji će vam serviser saopštiti i telefonom 064/2185522 (Coba) ili 060/0562187 (Marko) . Posle prijema uplate korisniku će biti E-mailom dostavljena FAKTURA na uplaćeni iznos.

 

Ako ne želite da kao korisnik programa na opisani način platite naknadu za program, tada nas obavestite telefonom ili E-mailom, i biće vam poslata FAKTURA poštom ili E-mailom (kako budete tražili). Po uplati punog iznosa iz ove fakture biće vam poslat E-mailom programski paket sa Licencom, aktivacionim ključem i kratkim i jasnim uputstvom za instalaciju. Ako zahtevate naš dolazak u vaše poslovne prostorije radi instalacije Licence i Aktivacionog ključa i iz drugih razloga, morate nas o tome najmanje 10 dana ranije obavestiti i moramo se pri tome dogovoriti oko iznosa putnih troškova koji se plaćaju serviseru po dolasku i u gotovini, za šta serviser izdaje Račun isplatiocu.

 

 

                                                                
 
 

TEHNIČKA PODRŠKA:

cobasystems@gmail.com

cobasystems@outlook.com

MARKO 060 / 0562 187

COBA 064 / 218 55 22