COBA

RAČUNARSKA REGISTAR KASA SA FISKALNIM PRINTEROM

Kasa Touch-Screen

Prenos i razmena podataka
sa programom za knigovodstvo
preko interneta
preko sopstvenog Web sajta
 

FILM    Rad sa kasom u ugostiteljskom objektu (film)
FILM    Rad sa stolovima u ugostiteljskom objektu (film)
FILM    Podešavanje rasporeda stolova u ugostiteljskom objektu (film)

UKRATKO

VERZIJA KASE ZA TRGOVINU: 

prilagođena je za brzo pretraživanje i nalaženje robe po šifri, po barkodu, po nazivu, po reči u nazivu, po kataloškom broju, i za štampanje ponude, privremenog računa ili specifikacije  i naloga za magacin na nefiskalnom isečku. Poseduje 100 računa za praćenje zaduženja i plaćanja 100 kupaca (saradnici firme kojima se roba daje na odložno plaćanje i koji mogu da naknadno vrate deo neutrošene robe)

VERZIJA KASE ZA UGOSTITELJSTVO:

prilagođena je za rad sa touch screen ekranom i brzim tasterima sa sličicama artikla. Ima mogućnost za rad sa max. 100 stolova u ugostiteljskom objektu na kojima se vode i ažuriraju računi gostiju posle svake nove narudžbine, sve do zatvaranja i naplate računa. Može da štampa i fiskalne i nefiskalne isečke (kao račun za gosta). Može da štampa nalog šanku i kuhinji kao nefiskalni isečak, i može da štampa Fakturu za kupca (gotovinski račun). Slika ugostiteljskog objekta može da se menja, a raspored stolova u ugostiteljskom objektu menja sam korisnik, jednostavnim prevlačenjem slike stola na željeno mesto na slici objekta. Sličice artikla menja sam korisnik, a može da uklanja postojeće i dodaje nove po svom nahođenju.

OBE KASE:

KASA  sadrži kompletan program za vođenje zaliha (robnog knjigovodstva) preko izrade prijemnica (kalkulacija), nivelacija, internih prenosa iz objekta u objekat, izdatnica i povratnica, i dnevnih pazara  (prodaja), čijom izradom se ažuriraju zalihe artikala u kasi. Svakog momenta zalihe artikala u kasi identične su sa ulazom artikala po dokumentima ulaza i izlazom artikala po dokumentima izlaza (dnevni pazar, izdatnice i povratnice). Na ovo ne može da utiče kasir pa se iz tog razloga gubi potreba za vršenjem popisa u prodajnom objektu. Ono što je popis koji daje kasa to je i stvarno stanje u objektu.  Podaci knjigovodstva (zalihe artikala, kalkulacije i nivelacije) mogi se iz programa za knjigovodstvo preuzeti u kasu i preko USB, preko mreže i preko Interneta.

Kasa štampa fiskalne isečke i nefiskalne isečke (kasa blokove). Kao nefiskalne isečke (kasa blokove) štampa nalog kuhinji i nalog šanku. Pazar od izdatih fiskalnih isečaka deli od pazara za izdate nefiskalne isečke, po artiklima, po računima i zbirno. 

Može da vodi račun za svakog kupca sa datim čekovima kao avansom od strane kupca i sa praćenjem kupovine tog kupca do isteka avansa. 

Štampa fakturu (gotovinski račun) uz koji se prilaže fiskalni isečak za kupce koji plaćaju virmanski i vodi karticu-račun za svakog od tih kupaca sa praćenjem zaduženja i uplate. Faktura se štampa na laserskom printeru u A4 formatu, a može se štampati i na fiskalnom printeru na traci fiskalnog printera (ova praksa postoji kod nekih benzinskih pumpi). 

Kasa poseduje operacije za brzo pražnjenje fiskalnog printera i brzo učitavanje robe iz kase u njega. 

Poseduje operacije za formiranje svih potrebnih izveštaja o pazarima po datumima dnevnih pazara, po brojevima računa, po artiklima i po cenama (prikazuje koje su cene menjane u toku dnevne prodaje zbog datog popusta, rabata ili akcija). 

Kasa poseduje mogućnost davanja popusta u dinarima ili u procentima na svaki artikal na fiskalnom isečku. Pri davanju popusta menja se cena samo za tu prodaju (taj fiskalni isečak), a za sledeću prodaju istog artikla važi stara cena artikla - cena bez popusta.

KASA GLAVNI MENI PROGRAMA

 

VERZIJA KASE ZA TRGOVINU: KASA KOMANDNI EKRAN ZA PRODAJU

 

VERZIJA KASE ZA UGOSTITELJA: KOMANDNI EKRAN ZA PRODAJU SA TOUCH SCREEN MONITOROM

KASA U UGOSTITELJSKOM OBJEKTU - RASPORED STOLOVA U OBJEKTU I RAD SA STOLOVIMA I RAČUNIMA VEZANIM ZA STOLOVE.  
STOLOVI SE MOGU POMERATI SA POZICIJE NA POZICIJU A SLIKU PROSTORIJE KORISNIK MOŽE SAM MENJATI PREMA SVOM OBJEKTU

PREUZMITE DOKUMENTACIJU PROGRAMA  DOWNLOAD DOKUMENTACIJE     FILM 

 

KUPOVINA PROGRAMAPITAJTE
 

 

RAČUNARSKA REGISTAR KASA SA FISKALNIM

 PRINTERIMA

GALEB FP550 www.galeb.com

(fiskalni printer sa externim GPRS i 64000 artikala oko 700 EUR)

( više se ne proizvodi - zamenjen je sa GP550)

GALEB GP550 www.galeb.com

(fiskalni printer sa ugrađenim GPRS i 64000 artikala oko 700 EUR)

GALEB GP350 www.galeb.com

(fiskalna kasa - printer sa ugrađenim GPRS i 20000 artikala oko 225 EUR)

GALEB GP100 www.galeb.com

(fiskalna kasa - printer sa ugrađenim GPRS i 10000 artikala manje od 225 EUR)

 

INT RASTER FP600 www.excelio.rs

(fiskalni printer sa ugrađenim GPRS i 80000 artikala, oko 700 EUR)

INT RASTER DP-35 www.excelio.rs

(fiskalna kasa - printer sa GPRS i 10000 artikala, oko 250 EUR)

INT RASTER DP-55 www.excelio.rs

(fiskalna kasa - printer sa GPRS i 10000 artikala, 350 EUR)

Ovo je računarski program za fiskalnu kasu koja radi sa fiskalnim printerima serije FP i fiskalnim kasama serije DP. Uz program za kasu se dobija drajver za priključeni printer (jedan fajl sa nazivom: FP550.DLL) koji je registrovan na broj fiskalne memorije priključenog printera.

Može raditi kao samostalan program bez prisustva fiskalnih uređaja, samo sa običnim matričnim ili POS matričnim i termalnim, ili laserskim printerom na kojima se u tom slučaju štampaju fakture (računi) ili kasa blokovi a ne fiskalni isečci.

Ako hoćete da jedan fiskalni printer opslužuje više računara odnosno kasa, tada se dobija dodatni program (dobijate posebne programe FP550 SERVER i FP550 KLIJENT) a vaš računarski sistem mora biti instaliran pod Windowsom XP ili 7 i sa aktivnom Windows mrežom. Ovo je moguće samo sa FP550 ili FP600

KASA JE POSEBNO PRIMENLJIVA U PRODAVNICAMA AUTODELOVA, U APOTEKAMA, PRODAVNICAMA BOJA I LAKOVA, BELE TEHNIKE, ELEKTRO I VODOVODNOG MATERIJALA, I SLIČNIM PRODAJAMA GDE SE PRETHODNO  PRVO UTVRDI POSTOJANJE TRAŽENOG ARTIKLA NA ZALIHAMA I VIDI NJEGOVA CENA, PA SE TEK POSLE TOGA ARTIKAL NUDI KUPCU.  

 

Kada radi sa fiskalnim printerima FP550 i FP600 iz kase se mogu dobijati svi potrebni izveštaji, mogu se štampati fiskalni isečci i fakture za kupca, a mogu se štampati i nefiskalni isečci, nalozi šanku i nalozi kuhinji, a da bi se artikal prodao on ne mora prethodno biti upisan u fiskalni printer. Kada radi sa fiskalnim printerima DP-35 i DP-55 kasa ne može štampati nefiskalne isečke, a da bi se artikal prodao on mora prethodno biti upisan u fiskalnu kasu.

RESTORANI:

Kasa sa printerima FP i DP može da radi u dva režima rada: trgovački mod rada i restoranski mod rada. U restoranskom modu kasa vodi evidenciju za 100 stolova. Svaki sto predstavlja poseban račun koji se može višekratno dopunjavati i menjati, koji se trajno čuva u kasi sve do zahteva za zatvaranje stola i za štampanje fiskalnog isečka prema računu sa tog stola ili za štampanje fakture prema računu sa tog stola. Kasa pored fiskalnog i nefiskalnog isečka štampa na fiskalnom printeru FP i nalog kuhinji i nalog šanku. Na DP printerima ovo nije moguće, već za to mora postojati poseban nefiskalni termalni ili matrični printer.

http://www.galeb.com/wp-content/uploads/2012/12/GP-550-BELI.jpg