Poštovani naši korisnici, 
Ako radite sa našom fiskalnom kasom i želite da nastavite rad sa njom u 2022 godini:

- 1. Treba od nas nabaviti nov ESIR POS program za fiskalnu kasu koji je certifikovan i odobren od strane Ministarstva Finansija - Poreske Uprave Srbije. Program je na izgled i po funkcionalnosti i po rukovanju identičan programu sa kojim ste do sada radili ali je "ispod haube" to nov program koji radi po novim poreskim propisima o eFiskalizaciji. Jednokratna godišnja Doplata za ovaj novi program, za vas kao starog korisnika, iznosi 50 EUR. Sledećih godina ne doplaćuje se više ništa. Nadajmo se da se ove kase neće menjati sledećih 10 godina.

- 2. Treba od nekog od proizvođača LOKALNOG PROCESORA FISKALNIH RAČUNA (L-PFR) nabaviti (kupiti) softverski ili hardverski L-PFR uređaj koji vaš ESIR program za POS fiskalnu kasu povezuje sa Poreskom Upravom i SUF-om i vrši fiskalizaciju računa. Mi preporučujemo kupovinu softverskog L-PFR uređaja firme myOffice (https://www.mylpfr.rs/), čija je cena godišnjeg najma 80 EUR.

- 3. Treba od prodavca POS TERMALNIH PRINTERA kupiti POS TERMALNI PRINTER za štampanje fiskalnih računa sa QRcod-om koji radi sa papirnom rolnom širine 80 mm. Mi preporučujemo TERMALNE PRINTERE INT-RASTER TP-8017 čija je cena 140 EUR.

- 4. Treba od PORESKE UPRAVE posebnim zahtevom tražiti i dobiti PAMETNU KARTICU za BEZBEDONOSNI ELEMENT koja se koristi za aktiviranje L-PFR-a. Proces dobijanja ove kartice može da traje i preko 10 dana. Vodite računa o tome. PAMETNA KARTICA je besplatna.

- Treba kupiti u bilo kojoj prodavnici računarske opreme uređaj ČITAČ PAMETNE KARTICE koji se preko USB priključuje na računar kasu i u njega se umeće PAMETNA KARTICA. Mi preporučujemo GEMALTO  čitače kartica čija je cena 30 EUR.

Ako se sa svim ovim ne snalazite, javite se da vam pomognemo.
Obaveza početka rada sa novim fiskalnim kasama je od 01.05.2022. Od tog momenta pa na dalje nećete moći ništa da prodajete ako to ne radite sa novom fiskalnom kasom.


COBA

 COBA Systems Tim

RAČUNARSKA FISKALNA KASA (ESIR)
CSYSTEMS KASA  2022
532/v2022-05-01
za eFiskalizaciju od početka 2022 godine


DOKUMENTACIJA

CSYSTEMS KASA 2022 GLAVNI MENI PROGRAMA

CSYSTEMS KASA2022 

   CERTIFIKAT
   

UKRATKO

VERZIJA KASE ZA TRGOVINU: 

prilagođena je za brzo pretraživanje i nalaženje robe po šifri, po barkodu, po nazivu, po reči u nazivu, po kataloškom broju, i za štampanje ponude, privremenog računa ili specifikacije  i naloga za magacin na nefiskalnom isečku. Poseduje 100 računa za praćenje zaduženja i plaćanja 100 kupaca (saradnici firme kojima se roba daje na odložno plaćanje i koji mogu da naknadno vrate deo neutrošene robe)

VERZIJA KASE ZA UGOSTITELJSTVO:

prilagođena je za rad sa touch screen ekranom i brzim tasterima sa sličicama artikla. Ima mogućnost za rad sa max. 100 stolova u ugostiteljskom objektu na kojima se vode i ažuriraju računi gostiju posle svake nove narudžbine, sve do zatvaranja i naplate računa. Može da štampa i fiskalne i nefiskalne isečke (kao račun za gosta). Može da štampa nalog šanku i kuhinji kao nefiskalni isečak, i može da štampa Fakturu za kupca (gotovinski račun). Slika ugostiteljskog objekta može da se menja, a raspored stolova u ugostiteljskom objektu menja sam korisnik, jednostavnim prevlačenjem slike stola na željeno mesto na slici objekta. Sličice artikla menja sam korisnik, a može da uklanja postojeće i dodaje nove po svom nahođenju.

FILM    Rad sa kasom u ugostiteljskom objektu (film)

Desnim tasterom miša na sliku, a zatim sa Save Link As snimite film u Download folder vašeg računara i startujte EXE program

FILM    Rad sa stolovima u ugostiteljskom objektu (film)

Desnim tasterom miša na sliku, a zatim sa Save Link As snimite film u Download folder vašeg računara i startujte EXE program

FILM    Podešavanje rasporeda stolova u ugostiteljskom objektu (film)

Desnim tasterom miša na sliku, a zatim sa Save Link As snimite film u Download folder vašeg računara i startujte EXE program


OBE VERZIJE

KASA  sadrži kompletan program za vođenje zaliha (robnog knjigovodstva) preko izrade prijemnica (kalkulacija), nivelacija, internih prenosa iz objekta u objekat, izdatnica i povratnica, i dnevnih pazara  (prodaja), čijom izradom se ažuriraju zalihe artikala u kasi. Svakog momenta zalihe artikala u kasi identične su sa ulazom artikala po dokumentima ulaza i izlazom artikala po dokumentima izlaza (dnevni pazar, izdatnice i povratnice). Na ovo ne može da utiče kasir pa se iz tog razloga gubi potreba za vršenjem popisa u prodajnom objektu. Ono što je popis koji daje kasa to je i stvarno stanje u objektu.  Podaci knjigovodstva (zalihe artikala, kalkulacije i nivelacije) mogi se iz programa za knjigovodstvo preuzeti u kasu i preko USB, preko mreže i preko Interneta.

Kasa štampa fiskalne račune i nefiskalne račune (fiskalne i nefiskalne isečke) preko L-PFR ili V-PFR procesora fiskalnih računa i SUF sistema upravljanja fiskalizacijom Poreske Uprave Srbije. Fiskalne i nefiskalne račune kasa štama na POS termalnom printeru priključenom na računar kasu, a može ih štampati i na Windows laserskom A4 printeru priključenom na računar. Kada se fiskalni i nefiskalni računi štampaju na POS termalnom printeru koristi se rolna papira širine 80 mm ili širine 58 mm. Preporučuje se 80 mm zbog bolje čitljivosti QRcod-a koji je odštampan u dnu računa.

Kasa štampa i nefiskalne kasa blokove nalog kuhinji i nalog šanku na jednom ili na dva POS TERMALNA PRINTERA priključena na računar: jedan POS printer u šanku, jedan POS printer u kuhinji. (Poseban POS printer u restoranu za izdavanje fiskalnih računa)

U toku rada kase može se vršiti promena L-PFR na V-PFR i obrnuto. Kasa može da radi sa bilo kojim L-PFR-om (hardverskim ili softverskim) koji se nalazi na našem tržištu a poseduje sertifikaciju Poreske Uprave Srbije, a takođe može da radi sa V-PFR-om koji je sastavni deo državnog SUF sistema (i besplatan je).


Pazar od izdatih fiskalnih računa (fiskalnih isečaka) deli od pazara za izdate nefiskalne račune (nefiskalne isečke), po artiklima, po računima i zbirno. 

Može da vodi račun za svakog kupca sa datim čekovima kao avansom od strane kupca i sa praćenjem kupovine tog kupca do isteka avansa. 

Štampa fakturu (gotovinski račun ili račun koji se plaća prenosm na na račun banke - virmanski) uz koji se prilaže fiskalni račun - isečak za kupce koji plaćaju virmanski i vodi karticu-račun za svakog od tih kupaca sa praćenjem zaduženja i uplate. Faktura se štampa na laserskom printeru u A4 formatu.

Kasa poseduje operacije za brzo pražnjenje baze podataka sa artiklima i za brzo učitavanje artikala (robe i usluga) iz excel ili txt tabela u kasu. 

Poseduje operacije za formiranje svih potrebnih izveštaja o pazarima po datumima dnevnih pazara, po brojevima računa, po artiklima i po cenama (prikazuje koje su cene menjane u toku dnevne prodaje zbog datog popusta, rabata ili akcija). 

Kasa poseduje mogućnost davanja popusta u dinarima ili u procentima na svaki artikal na fiskalnom isečku. Pri davanju popusta menja se cena samo za tu prodaju (taj fiskalni isečak), a za sledeću prodaju istog artikla važi stara cena artikla - cena bez popusta.

Kasa može da vrši Prenos i razmena podataka  sa programom za knigovodstvo  preko interneta preko sopstvenog Web sajta 

VERZIJA KASE ZA TRGOVINU: KASA KOMANDNI EKRAN ZA PRODAJU

KASA 2022
 

VERZIJA KASE ZA UGOSTITELJA: KOMANDNI EKRAN ZA PRODAJU SA TOUCH SCREEN MONITOROM

KASA TOUCH 2022

KASA U UGOSTITELJSKOM OBJEKTU - RASPORED STOLOVA U OBJEKTU I RAD SA STOLOVIMA I RAČUNIMA VEZANIM ZA STOLOVE.  
STOLOVI SE MOGU POMERATI SA POZICIJE NA POZICIJU A SLIKU PROSTORIJE KORISNIK MOŽE SAM MENJATI PREMA SVOM OBJEKTU

KASA STOLOVI 2022

 

KASA JE POSEBNO PRIMENLJIVA U PRODAVNICAMA AUTODELOVA, U APOTEKAMA, PRODAVNICAMA BOJA I LAKOVA, BELE TEHNIKE, ELEKTRO I VODOVODNOG MATERIJALA, I SLIČNIM PRODAJAMA GDE SE PRETHODNO  PRVO UTVRDI POSTOJANJE TRAŽENOG ARTIKLA NA ZALIHAMA I VIDI NJEGOVA CENA, PA SE TEK POSLE TOGA ARTIKAL NUDI KUPCU.  


 

   COBA Systems Tim
UPUTSTVA PITANJA I
                ODGOVORI