COBA Systems oficijelni sajtPROGRAMSKI PAKET ZA ADVOKATA
 
 
 


 

PROČITAJTE OSNOVNO O PROGRAMU 

 


Program ADVOKAT 2009 služi za poslovanje advokatske kancelarije,

- za vođenje registra stranki,

- za vođenje dosijea sa spisima za svaku stranku,

- za vođenje evidencije sporova svake stranke,

- za vođenje obaveza i rokova - rokovnika za sporove svake stranke,

- kao i za vođenje Računa (zaduženje-uplata, dinari i evro) za svaku stranku.

 

Program sadrži praznu BIBLIOTEKU SUDSKE PRAKSE koju vremenom možete napuniti vašim materijalom koji vam je svakodnevno potreban. Bilo koju stavku (spis, presuda, revizija i dr.) iz biblioteke možete trenutno naći kad vam zatreba, možete je pročitati ili sa copy-paste preneti u tekst koji trenutno pišete u programu za obradu teksta. Takođe, svaki tekst iz programa za obradu teksta može se sa copy-paste preneti u bublioteku sudske prakse.

 

Spise štampa na laserskom printeru ili bilo kom Windows printeru. Može da štampa na LPT1 matrični printer koji radi pod Windowsom.

Za pisanje i štampanje spisa koristi ABIWORD (koji se isporučuje uz program), MS WORD 2003 (WINWORD) ili Open Ofice WRITER, ili Notepad2 editor (koji se isporučuje uz program). Radi sa Windows-om 98/2000/XP/VISTA/7

 

 

 

PITAJTE

COBA Systems oficijelni sajtCOBA Systems TimPROGRAMI ZA FISKALNE KASEUPUTSTVA PITANJA I ODGOVORI