COBA Systems oficijelni sajt 

BETWIN PROGRAMSKI PAKET - APARATI ZA IGRE NA SREĆU - SLOT MASHINES

PROGRAM FOR MANAGING THE REGISTER, USAGE RECORDS AND EARNINGS RECORDS OF THE RENTED OR SELF-OWNED LUCK MACHINES - SLOT MACHINES AND ROULETTES

(verzija 14.08.2014)

 

COMPANIES - CITIES - OBJECTS - APPARATUS

TREE IN SHEMA

TREE IN PROGRAM BETWIN

 

REGISTER APPARATUS

 

REGISTER CARD ON APPARATUS

 

 

 
 
ACCOUNT CARD ON APPARATUS
 

ACCOUNT CARD ON APPARATUS - EDIT

ACCOUNT CARD ON APPARATUS - EDIT - COMMISSION

 

PHOTO INFO DISPLAY ON APPARATUS

 

 
PREUZMITE DOKUMENTACIJU PROGRAMA  DOWNLOAD DOKUMENTACIJE    
SETUP, REGISTER, FTP
 SETUPREGISTERFTP

 

PROČITAJTE OSNOVNO O PROGRAMU 

 

  
 PROGRAM ZA VOĐENJE REGISTRA ELEKTRONSKIH APARATA ZA IGRE NA SREĆU

 REGISTAR JEDINICA

 JEDINICE su APARAT ZA IGRU, KUĆIŠTE APARATA, MATIČNA PLOČA APARATA

 APARAT se sastoji iz KUĆIŠTA (sa monitorom) i MATIČNE PLOČE (elektronika).
 KUĆIŠTE sa monitorom je poseban sklop i u njega je ugrađen mehanički BROJAČ
 MATIČNA PLOČA je poseban deo i u nju je ugrađen digitalni BROJAČ.
 Postoji posebna MATIČNA PLOČA SERVER koja se povezuje na više aparata sa
 kojima ona tada upravlja. SERVER se montira spolja na neko od kućišta aparata
 u prostoriji sa aparatima.

 Ovim programom vode se REGISTAR KARTICE za APARAT, KUĆIŠTE, PLOČU i SERVER
 u vidu knjige odnosno SPISKA ili REGISTRA kartica. Svaka REGISTAR KARTICA (RK)
 sadrži matične podatke:
 - Šifru ili inventarski broj uređaja koja je broj od 00001 do 99999
 - Šifru grupe uređaja:


                         01 - APARAT
                         02 - KUĆIŠTE
                         03 - MATIČNA PLOČA
                         04 - SERVER

                         Šifra grupe je važna oznaka po kojoj program vrši
                         formiranje izveštaja o realizaciji dobitaka/gubitaka
                         po aparatu a iz toga izveštaja isključuje ploče i
                         kućišta kontrolišući oznaku grupe.

 - Serijski broj kućišta (za solo kućište i za aparat u koji je kućište ugrađeno)
 - Serijski broj ploče   (za solo ploču i za aparat u koji je ploča ugrađena)
 ... Ostale podatke potrebne za praćenje poslovanja

 
RKA - REGISTAR KARTICA APARATA I
FKA - FINANSIJSKA KARTICA APARATA

 Samo za APARATE uz REGISTAR KARTICU vodi se i FINANSIJSKA KARTICA APARATA (FKA)
 odnosno RAČUN APARATA na kojoj se vodi evidencija o čitanju BROJAČA aparata od
 momenta puštanja aparata u rad do momenta izbacivanja aparata iz rada. Na ovu
 karticu se upisuje kao prva stavka na kartici datum puštanja aparata u rad i
 stanje brojača IN (ulaz) i stanje brojača OUT (izlaz). Posle toga svako čitanje
 brojača IN i brojača OUT upisuje se u FKA pod datumom kada je to čitanje obavljeno.
 
 Na osnovu podataka iz FKA program automatski izračunava DOBITAK ili GUBITAK na
 aparatu za igru.

 BROJAČ IN (ulaz) od početnog stanja pa na dalje kumulira ulaz bodova u aparat.
 BROJAČ OUT (izlaz) od početnog stanja pa na dalje kumulira izlaz bodova iz aparata.
 BODOVI mogu biti dinari ili desetice dinara (najčešće su dinari).

IZVEŠTAJI

Iz podataka sa REGISTAR KARTICA i iz podataka sa FINANSIJSKIH KARTICA APARATA
 dobijaju se svi potrebni izveštaji i informacije. Vrsta ovih izveštaja zavisi
 od zahteva korisnika programa i pravi se prema njegovom projektnom zadatku.

 

 

PITAJTE

COBA Systems oficijelni sajtCOBA Systems TimPROGRAMI ZA FISKALNE KASEUPUTSTVA PITANJA I ODGOVORI