COBA Systems oficijelni sajtZADRUGA I KOOPERANTI - KOOPERACIJA U AGRARU
 
 

PROČITAJTE OSNOVNO O PROGRAMU 

ZA ŠTA SLUŽI PROGRAM

 Programi XKOOPERACIJA1.EXE, XKOOPERACIJA2.EXE, XKOOPERACIJA3.EXE i XKOOPARITETI.EXE, čine paket programa za poslovanje ZADRUGE koja se bavi poslovanjem sa poljoprivrednim proizvođačima po principu zamene repromaterijala za poljoprivrednu proizvodnju i druge trgovačke robe,  za proizvedene poljoprivredne proizvode a prema dogovorenim paritetima. Detaljno uputstvo za rad sa programom dato je u formi e-Book (digitalne knjige) koja se, posle instalacije programa, nalazi u folderu HLP u PDF formatu.

 UPUTSTVA ZA RAD SA PROGRAMOM

 Posle instalacije programa na desktopu će se dobiti ikona ZADRUGA-KOOPERANTI sa kojom se startuje program, i dobiće se folder pod nazivom ZADRUGA-KOOPERANTI-HELP u kome se nalaze uputstva za rad programa i za rad sa programom u PDF formatu. Pored toga u samom programu svako komandno dugme za Help otvara vam tekstualni help za rad sa programom odnosno sa konkretnom operacijom programa.

 POSEBNO

 Program je naručen i razvijen za potrebe poslovanja firme koja se bavi otkupom poljoprivrednih proizvoda od seljaka i drugih zemljoradnika kao i trgovinom i proizvodnjom.

 Program je dizajniran da reši problem velikog fizičkog posla na formiranju, čuvanju i praćenju obimne ugovorne i ostale dokumentacije o kooperaciji između zadruge i velikog broja poljoprivrednih proizvođača. Takođe, da iz formirane takve dokumentacije vrši analize i prikazuje rezultate tog poslovanja. Tipovi i sadržaj Ugovora i ostalih dokumenata koji se dobijaju iz programa prilagođeni su prvom naručiocu a mogu se prilagoditi prema zahtevu svakog drugog naručioca, što se plaća u skladu sa dogovorom naručioc-programer. Takođe i način rada programa kao broj i sadržaj operacija u programu mogu se menjati u skladu sa zahtevima drugog naručioca, što se plaća u skladu sa dogovorom naručioc-programer.

 Uputstva za rad sa programom

 Test faza programa u trajanju od 2 godine nije još istekla pa je moguće da se u toku rada sa programom otkriju u pojedinim operacijama manji ili veći bagovi (greške, bubice, sitniji nedostaci i slično). U takvim slučajevima odmah se javite na meil cobasystems@gmail.com i to će biti otklonjeno.

 


PITAJTE

COBA Systems oficijelni sajtCOBA Systems TimPROGRAMI ZA FISKALNE KASEUPUTSTVA PITANJA I ODGOVORI