COBA Systems oficijelni sajt
SOBE ZA PRENOĆIŠTE
 slika 1
SOBE ZA PRENOĆIŠTE

slika 2
SOBE ZA PRENOĆIŠTE

slika 3
SOBE ZA PRENOĆIŠTE

slika 4
 SOBE ZA PRENOĆIŠTE-FAKTURA
PREUZMITE UPUTSTVO ZA PRVE KORAKE SA PROGRAMOM

PROČITAJTE OSNOVNO O PROGRAMU 

SOBE ZA PRENOĆIŠTE
je softver specijalizovan za vođenje poslovanja svakoga ko se bavi izdavanjem soba za prenoćište u skladu sa postojećim propisima o vršenju te delatnosti odnosno o vršenju usluga smeštaja i prenoćišta.
Softver ima dve vezane celine:

deo SOBE Upravljanje Prenoćištem
za rad sa sobama i gostima koji se sastoji od operacija evidentiranja pripreme soba, rezervacije soba, prijema gostiju, formiranja dokumentacije za gosta, izdavanje računa gostu, odjavi gosta i slično.

deo ARHIVA Čuvanje i pregled arhive
za čuvanje podataka koji su zakonom propisani za čuvanje i podataka potrebnih korisniku radi analize poslovanja.

Softver ima i Poseban Deo
REZERVACIJA STOLOVA
Služi kao pomoćna operacija kod korisnika programa koji ima svoj ugostiteljski objekat (restoran ili slično) u okviru koga ima i iznajmljuje posebnu salu ili drugi prostor za ručkove i večere za svečanosti za veliki broj lica (za svadbe, krštenja, rođendane, praznična i ostala slavlja i slično).
U ovom slučaju, za svaki od ovih ugovorenih proslava pravi se poseban raspored stolova u sali, za svaki sto se planira postavljanje određenog broja gostiju, utvrđuje se cena po gostu za meni koji se formira za gosta i utvrđuju se drugi momenti i organizacija ovog posla. U nekim slučajevima (doček nove godine i slično) se za svako mesto za stolovima prodaju gostima vaučeri (gosti plaćaju avansno) i to lično ili pak sve plaća firma za svoje zaposlene. Stoga treba ustrojiti i voditi preciznu evidenciju o svemu ovome, kako bi se posle završene svečanosti i posle prižene usluge gostima organizator mogao lako snaći u sagledavanju rezultata ovog posla i u završnim operacijama utvrđivanja i knjiženja troškova i prihoda.
Ova operacija sadrži LISTU STOLOVA U SALI gde stolova može da bude najviše 100 (u ovoj verziji programa)


Napomena:

Ova verzija programa (12-2017) ograničena je na rad sa mogućih 12 soba i sa po 5 mogućih gostiju u svakoj sobi. Moguće je postavljanje rada sa bilo kojim željenim brojem soba, ali na osnovu posebne narudžbine ovog programa.

Sve dopune i dorade ovog programa prema želji i zahtevu korisnika, moguće su i biće izvedene odmah i u najkraćem dogovorenom roku, a na osnovu posebne narudžbine ovog programa.

Posebna porudžbina programa ne ulazi u datu cenu programa, već se dodatno doplaćuje a u skladu sa dogovorom naručioca i isporučioca.

PITAJTE

COBA Systems oficijelni sajt COBA Systems Tim PROGRAMI ZA FISKALNE KASE UPUTSTVA PITANJA I ODGOVORI