COBA Systems oficijelni sajt


AZIL ZA PSE I MAČKE

SETUP - INSTALACIONI PROGRAM

 slika 1
AZIL


slika 2
REGISTAR PASA
 
 
 
 

PROČITAJTE OSNOVNO O PROGRAMU 

F U N K C I J A  P R O G R A M A 

 PROGRAM AZIL ZA PSE I MAČKE


Program ima sledeće opcije

ADS
PSI
MAČKE
ISHRANA
BOLESTI
NEGA
OSTALO
PRIHODI I RASHODI
DATABASE
PROGRAM
OVLAŠĆENJA
HELP
EXIT

Besplatna LITE verzija programa ima implementiran kompletan REGISTAR pasa pod menijem PSI
odnosno ima samo opcije:

ADS
PSI
DATABASE
PROGRAM
OVLAŠĆENJA
HELP
EXIT

Sve ostale opcije programa (ostale meni stavke) koje nisu uključene u LITE verziju posebno se dogovaraju sa korisnikom programa (izgled, forma, sadržaj i ostalo) i isporučuju se uz dogovorenu naknadu - svaki naslov 20 EUR.

Ova LITE (olakšana) verzija programa daje mogućnost preciznog i kompletnog evidentiranja pasa kao klijenata AZILA.REGISTER

This is the Register of Animals - Pets

Every animal in the shelter is entered in the Register.

Each animal in this Register has its own Register card
which contains the basic information about the animal, which are prescribed
for pet passport (PET PASSPORT).


REGISTAR

Ovo je Registar životinja - kućnih ljubimaca

U Registar je upisana svaka životinja koja se nalazi u azilu.

Svaka životinja u ovom Registru ima svoju Registar karticu
koja sadrži osnovne podatke o životinji, koji su propisani
za pasoš za kućne ljubimce (PET PASSPORT).

PROGRAM
AZIL ZA PSE I MAČKE

PROGRAM je Client-Server višekorisnička aplikacija sa ugrađenom sopstvenom bazom podataka.

PROGRAM je Pun programski paket za vođenje poslovanja Azila odnosno za vođenje evidencije pasa i mačaka, evidencije vlasnika, evidencije pregleda, vakcinacije, veterinarskih intervencija, za vođenje arhive veterinarskih izveštaja o pregledima (protokola) kao i evidencije propisane pasošima za pse i mačke. Program nije program za vođenje knjigovodstva Azila.

Program je urađen za 32/64 bitni Windows XP, Windows 7,8,10 Windows server: 2008R, 2012 R i 2016, kao i za novu generaciju računara. Korišćeni su razvojni alati Alaska Xbase++ 1.9.355 SL1, eXpress++ i Autoit 3, sa SYBASE Advantage Database Serverom 10.1 (ADS remote server) i sa SYBASE Advantage Local Serverom (ALS besplatan server max. 5 računara).

Program je u prvoj verziji urađen 2020 godine i od tada do danas stalno se menja, usklađuje sa zakonom i usavršava se u skladu sa razvojem softverske i hardverske tehnologije.

INTERNET

PROGRAM je i Internet višekorisnička aplikacija – koja radi preko interneta putem Windows Remote Desktop Service tehnologije i preko Internet Explorera i drugih Web Browsera

Program je urađen tako da podržava puni višekorisnički rad preko interneta uz korišćenje Remote Desktop Service tehnologije koju poseduju Windows Server 2008 R, 2012 R, 2016 i noviji Windows Server operativni sistemi. U ovom slučaju baza podataka programa i sam program nalaze se u računaru serveru (čiji operativni sistem je Windows Server) a korisnici programa su bilo koja lica koja preko interneta, sa bilo koje lokacije i bilo kog računara, pristupaju serveru i programu i bazi podataka na serveru.


LICENCA:

PROGRAM je SLOBODAN (freeware), ali nije besplatan za poslovnu upotrebu. Za poslovnu upotrebu kojom se ostvaruje dobit PROGRAM se registruje (licencira) i plaća se ugovorena godišnja naknada po cenovniku datom na sajtu www.cobasystems.com. Registrovani Korisnik može distribuirati ovaj PROGRAM kako god hoće, i može iskoristiti PROGRAM da napravi neograničeni broj baza podataka za neograničen broj firmi klijenata, ali ne sme menjati ovaj PROGRAM u bilo kom pogledu, uključujući EXE, DLL, CHM, HLP, DOC i TXT fajlove.

PROGRAM se distribuira "kakav jeste". Nikakva garancija bilo kakve vrste nije podržana ili implicirana. Registrovani korisnik ga koristi na lični rizik. Autor neće biti odgovoran za bilo kakve gubitke podataka, oštećenja, gubitke profita ili bilo kakve druge gubitke, prilikom korišćenja ovog softvera ili pogrešnog korišćenja ovog softvera.

Ovim ste licencirani da pravite neograničen broj kopija ovog slobodnog softvera i dokumentacije. Kopiju softvera možete da date bilo kome ili da distribuirate slobodnu verziju softvera ne obezbedjujući bilo kakvu novčanu naknadu. Ne smete ni u kom pogledu menjati fajlove ovog softverskog paketa ROGRAMA.

Sva prava na PROGRAMU su ekskluzivno vlasništvo firme COBA Systems, odnosno autora programa Stanojević M. Slobodana.

Instaliranje i korišćenje PROGRAMA sa vaše strane, znači da se prihvataju svi uslovi iz ove licence. Ako se ne slažete sa ovim uslovima morate ukloniti ROGRAM iz vaših računara i prestati da ga koristite.

© COBA Systems. All rights reserved 1990-2020


PITAJTE

COBA Systems oficijelni sajt COBA Systems Tim PROGRAMI ZA FISKALNE KASE UPUTSTVA PITANJA I ODGOVORI