COBA Systems oficijelni sajt


PROIZVODNJA I TIKET PRAĆENJE PROIZVODNJE

SETUP - INSTALACIONI PROGRAM

 slika 1
PANEL SMENE


slika 2
PANEL TIKETI
 
 
 
 

PROČITAJTE OSNOVNO O PROGRAMU 

F U N K C I J A  P R O G R A M A 

KORISNIČKO UPUTSTVO

PREUZMITE PROGRAM
informacije na: cobasystems@gmail.com

 

COBA Systems oficijelni sajt COBA Systems Tim PROGRAMI ZA FISKALNE KASE UPUTSTVA PITANJA I ODGOVORI