IZMENE

                       

 25.01.2023

C_FKE.DLL eFAKTURE

dodata mogućnost slanja najviše tri PDF priloga uz eFakturu. Prilozi ne smeju da imaju preko 2 MB po prilogu zbog sadašnjeg stanja razvoja na SEF-u

 

15.01.2023

C_GKAA.EXE

Interni obračun plaćanja poljoprivrednicima

Korigovan program za obračun PDV nadoknade za plaćenu nabavku od poljoprivrednika

 

14.01.2023

C_FKE.DLL

Elektronske fakture – slanje na SEF

C_FK.EXE

Fakture za robu, materijal i proizvode, za komison i konsignaciju

C_US.EXE

Fakture za usluge

Otklonjen bug kod zahteva za pregled PDF fajla poslate elektronske fakture

 

13.01.2023

C_ZARADA_CROSO.EXE

Plate za KJS budžetske korisnike.

Uveden novi sistem pripreme i slanja XML za plate na Trezor, prema novom softveru koji je uveo Trezor 2023 godine i prema zahtevima trezora u vezi toga.

 

11.01.2023

C_PPE.EXE

Pojedinačna PDV evidencija – slanje na SEF

Uveden novi program za vođenje interne (lokalne) Pojedinačne PDV evidencije i slanje faktura i drugih dokumenata iz te interne Pojedinačne PDV evidencije na externu Pojedinačnu PDV evidenciju – na SEF

 

01.01.2023

C_FKE1.EXE

Lokalni sistem elektronskih faktura

Uveden lokalni manager za elektronsko fakturisanje: preuzimanje izdatih i primljenih eFaktura sa SEF i skladištenje XML i PDF fajlova u lokalnoj bazi podataka. Dodatak uz program za elektronsko faskturisanje C_FKE.DLL koje je stupilo na snagu po Zakonu o elektronskim fakturama 01.01.2023

 

01.01.2023

C_FKE.DLL

Elektronske fakture – slanje na SEF

C_FK.EXE

Fakture za robu, materijal i proizvode, za komison i konsignaciju

C_US.EXE

Fakture za usluge

Uveden sistem za elektronsko fakturisanje koji je stupio na snagu po Zakonu o elektronskim fakturama 01.01.2023