CSYSTEMSLOGO.png

 COBA Systems oficijelni sajt

 

PRODAJA IZVORNOG KODA PROGRAMA  (Source Code) 

 

 COBA  Systems  Poslovni  softver  (programi)  izraeni  su  u  programskom  jeziku ALASKA Xbase++  (32 bitni Clipper Compiler za GUI Windows aplikacije) kao i u alatu eXpress++ a kod klijent server aplikacija uz upotrebu Advantage Database Server-a.  Izvorni  kod  je  pisan  u  clipper  87,  clipper  5.2  i  Xbase++  i  eXpress++  programskim alatima, (sve je potpuno kompatibilno jedno sa drugim). Sve je pisano za GUI i Hibridni (Istovremeno GUI i CRT mod) mod rada za Xbase++ compiler. Radi u bilo kojoj verziji  Xbase++ počevsi od 1.7 pa na dalje.

Zašto se prodaje i zašto tako jevtino. Vrlo prosto i logično: Ja imam svoje dugogodišnje kupce i korisnike koji nikada neće istu tehnologiju kupiti od vas.  Zbog  toga  mi  niko  od  potencijalnih  programera  i  distributera  programa  nije konkurencija. Vi imate svoje kupce, koji nikada neće kupovati od mene, i oni čekaju vaše proizvode. Napravite ih i zaradite. To nam je obostrani interes.

 

1. Robno knjigovodstvo - Upravljanje zalihama 

2. Finansijsko knjigovodstvo - Glavna Knjiga 

3. Analitika kupaca i dobavljača 

4. Kalkulacija cene 

5. Nivelacija cene 

6. Faktura i racun  

7. Interni racun  

8. Interni prenos  

9. Osnovna sredstva  

10. Pakovanje u ZIP fajl i slanje preko interneta svega 99 EUR

 

Svaka stavka sa gornjeg spiska je kompletan Source Code projekat spakovan u svoj folder sa svim potrebnim PRG fajlovima, resursima i LIB bibliotekama, kao i sa projektnim XPJ fajlom, spremljeno  za obradu sa Xbase++ kompajlerom i linkerom i za dobijanje izvrnog EXE fajla (poslovne aplikacije).

 

Izvorni kod - primeri i osnovne stvari - besplatno preuzimanje

 

 

 

PRODAJA ALATA ZA IZRADU APLIKACIJA  (Coba Code) 

 

Gore navedeni i ostali COBA  Systems  Poslovni  softver  (programi)  izrađeni  su  u  programskom jeziku ALASKA Xbase++  (32 bitni i 64 bitni Clipper Compiler za GUI Windows aplikacije) kao i u alatu eXpress++ a kod klijent server aplikacija uz upotrebu ADS DataBaseEngine i Advantage Database Server-a kao i Advantage Local Server-a (firma SYBASE).   

Programski jezik i alati za programera u Alaska Xbase++  dati na ovom spisku mogu se preuzeti kao demo verzije sa www.alaska-software.com  i sa www.donnay-software.com i sa www.sybase.com Za bliže informacije kako ih još možete nabaviti  i šta trebate nabaviti javite se na e-mail cobasystems@gmail.com

 

1. ALASKA Xbase ++ ver 1.7/ ili ver 1.9 sl1 / ili ver 2.0                                                   

2. ALASKA XbTools III ver 1.7/ ili ver 19 sl1/ ili ver 2.0                                          

3. ALASKA ADSDataBaseEngine ver 1.7/ ili ver 1.9  sl1/ ili ver 2.0                    

4. Advantage Database Server  10.1  32 bitni ili 64 bitni   - za XP/7/10       

5. eXpress++ za Xbase++ ver 1.7 i 1.8/ ili ver 1.9 / ili ver 2.0                         

6. Programerski editor Medit 3.0      

7. Alat za pravljenje Setup paketa

8. Dbase Wiever/manager  alat      

9. Help maker (HTML ,  HLP,  CHM, EXE ) alat      

10. XppErrors.CHM - popis greški sa objašnjenjem    

11. Kako napraviti prve poslovne GUI aplikacije u Xbase++ (primeri programa i bazni kurs)

12.   Pakovanje u ZIP fajl i slanje preko interneta  → svega 99 EUR

Obavezno pozovite na 064/2185522

 

KONSALTING I POMOĆ KOD PROGRAMIRANJA U XBASE++ I KOD PREVOĐENJA STARIH CLIPPER PROGRAMA U XBASE++ 

 
Cena po dogovoru, posle prikaza i dokumentovanja problema koji treba da se rešava. Za kupca izvornog koda i programskog alata besplatno.

Source Code

Zanimljivosti

UPUTSTVA PITANJA I ODGOVORIUPUTSTVA PITANJA I ODGOVORI

COBA Systems oficijelni sajtCOBA Systems TimPROGRAMI ZA FISKALNE KASEUPUTSTVA PITANJA I ODGOVORI