Novom kupcu-korisniku COBA Systems softvera licenca se izdaje i postavlja na internet po uplati ugovorene naknade. Stari korisnici programa takođe produžavaju registraciju preuzimanjem registracionog licencnog ključa sa interneta. Kako se to radi objašnjeno je u uputstvu ugrađenom u programski paket a brzo uputstvo u slikama možete videti klikom na dugmad u dnu strane, za Agenciju i Firmu. 

Uplata naknade za korišćenje programa ili za trajnu kupovinu programa vrši se na tekući račun firme COBA Systems (podaci su dati na sajtu pod naslovom "Proizvođač programa"). Plaća se po posebnom Ugovoru i/ili ugovoru ugrađenom u program a koji se nalazi i na ovom sajtu u punom tekstu i po izdatoj PROFAKTURI ili FAKTURI čiji broj je broj korisnikovog (uplatiočevog) PIB-a, a datum profakture je  datum korisnikove (uplatiočeve) uplate. Na nalogu za prenos - virmanu kao svrha uplate upisuje se PROFAKTURA br. PIB uplatioca, a kao poziv na broj upisuje se PIB uplatioca.

Plaća se iznos koji je upisan na profakturi a koji će vam serviser saopštiti i telefonom 064/2185522 (Coba) ili 060/0562187 (Marko) . Posle prijema uplate korisniku će biti E-mailom dostavljena FAKTURA na uplaćeni iznos, a licenca za rad sa programom biće postavljena na internet kako bi korisnik mogao da je preuzme i registruje program za rad.

 

Ako ne želite da kao korisnik programa na opisani način platite naknadu za program, tada nas obavestite telefonom ili E-mailom, i biće vam poslata FAKTURA poštom ili E-mailom (kako budete tražili). Po uplati punog iznosa iz ove fakture biće vam poslat E-mailom programski paket sa Licencom, aktivacionim ključem i kratkim i jasnim uputstvom za instalaciju. Ako zahtevate naš dolazak u vaše poslovne prostorije radi instalacije Licence i Aktivacionog ključa i iz drugih razloga, morate nas o tome najmanje 10 dana ranije obavestiti i moramo se pri tome dogovoriti oko iznosa putnih troškova koji se plaćaju serviseru po dolasku i u gotovini, za šta serviser izdaje Račun isplatiocu.

 

 

                                                                
 
 

TEHNIČKA PODRŠKA:

cobasystems@gmail.com

coba@cobasystems.com

Marko +381600562187

Coba +381642185522