COBA Systems oficijelni sajtPROGRAMSKI PAKET ZA PROSTO KNJIGOVODSTVO
 Prosto knjigovodstvo
Poslovne knjige u ovom programu urađene su prema odredbama Pravilnika:

На основу члана 49. Закона о порезу на доходак грађана ("Службени гласник РС", бр. 24/01, 80/02 и 135/04), Министар финансија доноси П Р А В И Л Н И К  О ПОСЛОВНИМ КЊИГАМА И ИСКАЗИВАЊУ ФИНАНСИЈСКОГ РЕЗУЛТАТА ПО СИСТЕМУ ПРОСТОГ КЊИГОВОДСТВА
«Службени гласник РС», број 140/04

Члан 1.
Овим правилником прописују се врсте и садржина пословних књига и помоћних евиденција које се воде по систему простог књиговодства, начин њиховог вођења и исказивања финансијског резултата за обвезнике пореза на доходак грађана на приходе од самосталне делатности (у даљем тексту: предузетник).
PREUZMITE DOKUMENTACIJU PROGRAMA  DOWNLOAD DOKUMENTACIJE      
PROČITAJTE OSNOVNO O PROGRAMU

1. Ovo je Programski Paket (PP) za lokalni ili klijent-server mrežni rad. Preuzmite odavde (downloadujte) program koji je potpuno operativan - nije demo verzija i neće prekinuti rad po isteku nekog broja dana, niti ima ograničenje u broju knjiženja - ali dozvoljava datume knjiženja samo u 2001 godini sve dok se ne registruje. Ako vam datumi knjiženja nisu važni, ne morate se nikada registrovati.

A. Cena najma programskog paketa je cena za jednu poslovnu godinu za koju korisnik dobija meilom fajl-licencu sa kojim se program registruje za tu godinu. Za licencu pošaljite zahtev. Cena programa kod kupovine u trajno vlasništvo kupca je cena koja se jednom plati i nema daljih plaćanja, a korisnik dobija meilom fajl-licencu sa kojim se program registruje za stalno. 
B.
U cenu najma i trajne kupovine ulazi internet i telefonska tehnička podrška, saveti, stručna pomoć, razmena podataka. U cenu najma ulazi slanje korisniku svake nove verzije programa dopunjene i dorađene zbog promena u propisima i zbog eventualno pronađenih greški u programu. Korisnik plaća samo putne troškove za dolazak kod njega a po njegovom pozivu.

C. Registrovani korisnik na svoj zahtev i prema svom projektnom zadatku prioritetno dobija dopune i izmene programa njemu potrebne a po dodatnoj ceni posebno ugovorenoj za te poslove.


Za rad sa serverom baze podataka u ADS modu program koristi Advantage Database Server 10.1 (SYBASE inc.) ili Advantage Local Server 10.1 (besplatna verzija SYBASE servera za rad sa najviše 5 računara u mreži) ili program radi u jednokorisničkom LOC modu za rad na jednom lokalnom računaru bez servera.

PITAJTE

COBA Systems oficijelni sajtCOBA Systems TimPROGRAMI ZA FISKALNE KASEUPUTSTVA PITANJA I ODGOVORI