COBA Systems oficijelni sajt


C S Y S T E M S  K N J I G O V O D S T V O
Pun Program za knjigovodstvo instaliraće se u vaš računar
putem preuzimanja sa interneta i instalacije DVA programa:

BAZNOG PROGRAMA
RADNOG PROGRAMA


BAZNI PROGRAM

je pun programski paket za knjigovodstvo:

     00 CSYSTEMS KNJIGOVODSTVO

On se obavezno instalira kao prvi program i predstavlja podlogu za instalaciju radnog programa. Ne može da radi bez instaliranog radnog programa.RADNI PROGRAM

se može birati prema potrebi korisnika, kako bi program za knjigovodstvo sadržao samo one operacije koje su tom korisniku potrebne, a ne i operacije koje se ne koriste u delatnosti a samim tim i u knjigovodstvu tog korisnika.

Radnih programa ima ukupno 16 i instalira se samo jedan od njih kao drugi program neophodan za operativni rad:

     OA AGENCIJE ZA KNJIGOVODSTVO
     OF KNJIGOVODSTVO JEDNE FIRME
     11 PROIZVODNJA I GRAĐEVINARSTVO
     12 PROIZVODNJA I MALOPRODAJA
     13 UGOSTITELJSTVO BEZ KUHINJE
     14 UGOSTITELJSTVO SA KUHINJOM
     15 SERVIS
     16 AUTOSERVIS
     17 KOMISION
     18 KONSIGNACIJA
     19 USLUGE
     20 VELEPRODAJA
     21 MALOPRODAJA
     22 RAČUNOVODSTVO
     23 PROSTO KNJIGOVODSTVO
     24 VELEPRODAJA PO PROSEČNIM NABAVNIM CENAMA

Radni programi:

OA i OF
sadrže u sebi sve radne programe od 11 do 24 i mogu se primenjivati u knjigovodstvu bilo koje delatnosti.

Radni programi:

11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
su skraćeni specijalizovani programski paketi koji imaju opcije za rad samo sa delatnošću koju ste izabrali i nemaju opcije koje su vam nepotrebne, beskorisne i suvišne za tu delatnost - za vaš posao.

Nove verzije programa:

Program za knjigovodstvo CSYSTEMS svakog meseca biva postavljen na internet u novoj verziji zbog dopuna i usavršavanja, zbog dopuna nastalih usled izmena propisa, zbog korekcija pronađenih greški i zbog predloga i zahteva korisnika za određenim izmenama.

Kada se sa interneta preuzima nova verziju programa za knjigovodstvo CSYSTEMS, preuzima se samo BAZNI PROGRAM a RADNI PROGRAM ne treba više nikada preuzimati jer će poništiti podešavanje programa postavljeno od strane korisnika i vratiće program na default "fabričko" podešavanje.