COBA Systems oficijelni sajtPUN PROGRAMSKI PAKET ZA KNJIGOVODSTVO VELIKOG BROJA
FIRMI U AGENCIJAMA ZA KNJIGOVODSTVO MainMenu paket

Agencija za knjigovodstvo

PREUZMITE DOKUMENTACIJU PROGRAMA  DOWNLOAD DOKUMENTACIJE
PROČITAJTE OSNOVNO O PROGRAMU

1. Ovo je Pun Programski Paket (PPP) za lokalni ili klijent-server mrežni rad, za knjigovodstvo preduzeća, preduzetničkih radnji, knjigovodstvenih agencija, zadruga, i ustanova. Preuzmite odavde (downloadujte) pun program koji je potpuno operativan - nije demo verzija i neće prekinuti rad po isteku nekog broja dana, niti ima ograničenje u broju knjiženja - ali dozvoljava datume knjiženja samo u 2001 godini sve dok se ne registruje. Ako vam datumi knjiženja nisu važni, ne morate se nikada registrovati.

 A. Cena najma programskog paketa je cena za jednu poslovnu godinu za koju korisnik dobija meilom fajl-licencu sa kojim se program registruje za tu godinu. Za licencu pošaljite zahtev. Cena programa kod kupovine u trajno vlasništvo kupca je cena koja se jednom plati i nema daljih plaćanja, a korisnik dobija meilom fajl-licencu sa kojim se program registruje za stalno. 
 B.
U cenu najma i trajne kupovine ulazi internet i telefonska tehnička podrška, saveti, stručna pomoć, razmena podataka. U cenu najma ulazi slanje korisniku svake nove verzije programa dopunjene i dorađene zbog promena u propisima i zbog eventualno pronađenih greški u programu. Korisnik plaća samo putne troškove za dolazak kod njega a po njegovom pozivu.

 C. Registrovani korisnik na svoj zahtev i prema svom projektnom zadatku prioritetno dobija dopune i izmene programa njemu potrebne a po dodatnoj ceni posebno ugovorenoj za te poslove.

AGENCIJA ZA KNJIGOVODSTVO KAO KORISNIK PROGRAMA

Putem ovog programskog paketa računovodstvo i knjigovodstvo, kao i ostalo poslovanje, može da vodi AGENCIJA ZA PRUŽANJE KNJIGOVODSTVENIH USLUGA za neograničen broj firmi svojih klijenata (preduzeća, Preduzetnika/radnje/, Društava, Ustanova, Ostalih...) na jednom računaru ili na više računara vezanih u mrežu, a sa po jednom posebnom bazom podataka za svaku firmu klijenta koja obuhvata sve poslovne godine samo te jedne firme. Svaka firma klijent ima svoju posebnu bazu podataka, koja nema nikakve zajedničke veze sa bazama podataka ostalih klijenata.

 

Detaljno uputstvo o ovome dato je u posebnom Uputstvu za rad sa više firmi klijenata, odnosno sa agencijskim knjigovodstvom koje se može preuzeti iz sekcije DOWNLOAD kao paket dokumentacije sa nazivom CSYSTEMS_help.exe

COBA Systems oficijelni sajtCOBA Systems TimPROGRAMI ZA FISKALNE KASEUPUTSTVA PITANJA I ODGOVORI