COBA Systems oficijelni sajt


PUN PROGRAMSKI PAKET ZA KNJIGOVODSTVO RunTime paket


Program za knjigovodstvo RunTime paket

RunTime

RunTime Programski Paket za knjigovodstvo sadrži bazne programe za rad sistema i bazne programe za knjigovodstvo :

LOC/ADS Paket programa za rad sa ADS database serverom u klijent-server modu 
     
 ADS server  
RESURSI FIRME Paket programa za rad sa Resursima firme

Resursi firme
ZARADE Paket programa za obračun zarada i naknada

Zarade
PDV Paket programa za PDV evidenciju i PDV prijavu

PDV              
KUPCI Paket programa za analitiku i praćenje kupaca

Kupci
DOBAVLJAČI Paket programa za analitiku i praćenje dobavljača

Dobavljači
KAMATE Paket programa za obračun kamata i kamatni list

Kamate
Program Paket programa za konfiguraciju i podešavanje rada

Program podešavanje za rad
Help Program za registrovanje i licencu za rad

Registrovnje programa

MainMenu

MainMenu
 Programski Paket za knjigovodstvo 
sadrži ceo RunTime programski paket i dodatno sadrži jedan od Posebnih programskih paketa:

AGENCIJA Knjigovodstvo agencije (dvojno i prosto)
Sadrži RunTime pakete sa programima: Ads, Resursi firme, Zarade, PDV, Kupci, Dobavljači, Kamate, Podešavanje, Help
Sadrži MainMenu Pakete za knjigovodstvo: Agencija, Firma, Računovodstvo, Usluge, Komision, Trgovina maloprodaja, Trgovina veleprodaja, Proizvodnja, Maloprodaja proizvoda, Ugostiteljsjtvo (Dodatni bonus je Prosto knjigovodstvo)

Knjigovodstvo preko agencije za knjigovodstvo
FIRMA Knjigovodstvo firme (dvojno ili prosto)
Sadrži RunTime pakete sa programima: Ads, Resursi firme, Zarade, PDV, Kupci, Dobavljači, Kamate, Podešavanje, Help
Sadrži MainMenu Pakete za knjigovodstvo: Firma, Računovodstvo, Usluge, Komision, Trgovina maloprodaja, Trgovina veleprodaja, Proizvodnja, Maloprodaja proizvoda, Ugostiteljsjtvo (Računovodstvo se može zameniti sa Prosto knjigovodstvo)

Knjigovodstvo za jednu firmu
RAČUNOVODSTVO Finansijsko knjigovodstvo (dvojno knjigovodstvo)
Sadrži RunTime pakete sa programima: Ads, Resursi firme, Zarade, PDV, Kupci, Dobavljači, Kamate, Podešavanje, Help
Sadrži MainMenu Pakete za knjigovodstvo: FirmaRačunovodstvo

Računovodstvo (dvojno finansijsko knjigovodstvo)
PROSTO KNJIGOVODSTVO (poslovne knjige za preduzetnike)
Sadrži RunTime pakete sa programima: Ads, Resursi firme, Zarade, PDV, Kupci, Dobavljači, Kamate, Podešavanje, Help
Sadrži MainMenu Pakete za knjigovodstvo: Firma, Prosto knjigovodstvo
 

Prosto knjigovodstvo za preduzetnike
PROIZVODNJA (dvojno ili prosto)
Sadrži RunTime pakete sa programima: Ads, Resursi firme, Zarade, PDV, Kupci, Dobavljači, Kamate, Podešavanje, Help
Sadrži MainMenu Pakete za knjigovodstvo: Firma, Proizvodnja, Računovodstvo ili Prosto knjigovodstvo
 

Proizvodnja
MALOPRODAJA PROIZVODA Proizvodnja i  maloprodaja proizvoda (dvojno ili prosto)
Sadrži RunTime pakete sa programima: Ads, Resursi firme, Zarade, PDV, Kupci, Dobavljači, Kamate, Podešavanje, Help
Sadrži MainMenu Pakete za knjigovodstvo: Firma, Proizvodnja i maloprodaja proizvoda, Računovodstvo ili Prosto knjigovodstvo

Proizvodnja i maloprodaja sopstvenih proizvoda
UGOSTITELJSTVO Ugostiteljstvo sa kuhinjom (dvojno ili prosto)
Sadrži RunTime pakete sa programima: Ads, Resursi firme, Zarade, PDV, Kupci, Dobavljači, Kamate, Podešavanje, Help
Sadrži MainMenu Pakete za knjigovodstvo: Firma, Ugostiteljstvo, Računovodstvo ili Prosto knjigovodstvo

Ugostiteljstvo sa kuhinjom
UGOSTITELJSTVO BEZ KUHINJE (dvojno ili prosto)
Sadrži RunTime pakete sa programima: Ads, Resursi firme, Zarade, PDV, Kupci, Dobavljači, Kamate, Podešavanje, Help
Sadrži MainMenu Pakete za knjigovodstvo: Firma, Ugostiteljstvo bez kuhinje, Računovodstvo ili Prosto knjigovodstvo

Ugostiteljstvo bez kuhinje
USLUGE (dvojno ili prosto)
Sadrži RunTime pakete sa programima: Ads, Resursi firme, Zarade, PDV, Kupci, Dobavljači, Kamate, Podešavanje, Help
Sadrži MainMenu Pakete za knjigovodstvo: Firma, Usluge, Računovodstvo ili Prosto knjigovodstvo

Uslužne delatnosti
SERVIS (dvojno ili prosto)
Sadrži RunTime pakete sa programima: Ads, Resursi firme, Zarade, PDV, Kupci, Dobavljači, Kamate, Podešavanje, Help
Sadrži MainMenu Pakete za knjigovodstvo: Firma, Servis, Računovodstvo ili Prosto knjigovodstvo

Servis i opravke
AUTOSERVIS (dvojno ili prosto)
Sadrži RunTime pakete sa programima: Ads, Resursi firme, Zarade, PDV, Kupci, Dobavljači, Kamate, Podešavanje, Help
Sadrži MainMenu Pakete za knjigovodstvo: Firma, Autoservis, Računovodstvo ili Prosto knjigovodstvo

Autoservis i prodaja delova
KOMISION (dvojno ili prosto)
Sadrži RunTime pakete sa programima: Ads, Resursi firme, Zarade, PDV, Kupci, Dobavljači, Kamate, Podešavanje, Help
Sadrži MainMenu Pakete za knjigovodstvo: Firma, Komision, Računovodstvo ili Prosto knjigovodstvo

Komision
KONSIGNACIJA (dvojno ili prosto)
Sadrži RunTime pakete sa programima: Ads, Resursi firme, Zarade, PDV, Kupci, Dobavljači, Kamate, Podešavanje, Help
Sadrži MainMenu Pakete za knjigovodstvo: Firma, Konsignacija, Računovodstvo ili Prosto knjigovodstvo

Konsignacija
TRGOVINA MALOPRODAJA (dvojno ili prosto)
Sadrži RunTime pakete sa programima: Ads, Resursi firme, Zarade, PDV, Kupci, Dobavljači, Kamate, Podešavanje, Help
Sadrži MainMenu Pakete za knjigovodstvo: Firma, Trgovina maloprodaja, Računovodstvo ili Prosto knjigovodstvo

Maloprodaja
TRGOVINA VELEPRODAJA (dvojno ili prosto)
Sadrži RunTime pakete sa programima: Ads, Resursi firme, Zarade, PDV, Kupci, Dobavljači, Kamate, Podešavanje, Help
Sadrži MainMenu Pakete za knjigovodstvo: Firma, Trgovina veleprodaja, Računovodstvo ili Prosto knjigovodstvo

Veleprodaja
TRGOVINA VELEPRODAJA PNC po prosečnim nabavnim cenama (dvojno ili prosto)
Sadrži RunTime pakete sa programima: Ads, Resursi firme, Zarade, PDV, Kupci, Dobavljači, Kamate, Podešavanje, Help
Sadrži MainMenu Pakete za knjigovodstvo: Firma, Trgovina veleprodaja pnc, Računovodstvo ili Prosto knjigovodstvo

Veleprodaja robe sa prosečnim nabavnim cenama
 

PREUZMITE DOKUMENTACIJU PROGRAMA  DOWNLOAD DOKUMENTACIJE              

 
 

SLAJD SHOW PROGRAMA

 

OPIS

PROČITAJTE OSNOVNO O PROGRAMU

1. Ovo je Pun Programski Paket (PPP) za lokalni ili klijent-server mrežni rad, za knjigovodstvo preduzeća, preduzetničkih radnji, knjigovodstvenih agencija, zadruga, i ustanova. Preuzmite odavde (downloadujte) pun program koji je potpuno operativan - nije demo verzija i neće prekinuti rad po isteku nekog broja dana, niti ima ograničenje u broju knjiženja - ali dozvoljava datume knjiženja samo u 2001 godini sve dok se ne registruje. Ako vam datumi knjiženja nisu važni, ne morate se nikada registrovati.

 A. Cena najma programskog paketa je cena za jednu poslovnu godinu za koju korisnik dobija meilom fajl-licencu sa kojim se program registruje za tu godinu. Za licencu pošaljite zahtev. Cena programa kod kupovine u trajno vlasništvo kupca je cena koja se jednom plati i nema daljih plaćanja, a korisnik dobija meilom fajl-licencu sa kojim se program registruje za stalno. 
 B.
U cenu najma i trajne kupovine ulazi internet i telefonska tehnička podrška, saveti, stručna pomoć, razmena podataka. U cenu najma ulazi slanje korisniku svake nove verzije programa dopunjene i dorađene zbog promena u propisima i zbog eventualno pronađenih greški u programu. Korisnik plaća samo putne troškove za dolazak kod njega a po njegovom pozivu.

 C. Registrovani korisnik na svoj zahtev i prema svom projektnom zadatku prioritetno dobija dopune i izmene programa njemu potrebne a po dodatnoj ceni posebno ugovorenoj za te poslove.


Za rad sa serverom baze podataka u ADS modu program koristi Advantage Database Server 10.1 (SYBASE inc.) ili Advantage Local Server 10.1 (besplatna verzija SYBASE servera za rad sa najviše 5 računara u mreži) ili program radi u jednokorisničkom LOC modu za rad na jednom lokalnom računaru bez servera.AGENCIJA ZA KNJIGOVODSTVO KAO KORISNIK PROGRAMA

Putem ovog programskog paketa računovodstvo i knjigovodstvo, kao i ostalo poslovanje, može da vodi AGENCIJA ZA PRUŽANJE KNJIGOVODSTVENIH USLUGA za neograničen broj firmi svojih klijenata (preduzeća, Preduzetnika/radnje/, Društava, Ustanova, Ostalih...) na jednom računaru ili na više računara vezanih u mrežu, a sa po jednom posebnom bazom podataka za svaku firmu klijenta koja obuhvata sve poslovne godine samo te jedne firme. Svaka firma klijent ima svoju posebnu bazu podataka, koja nema nikakve zajedničke veze sa bazama podataka ostalih klijenata.

 

Detaljno uputstvo o ovome dato je u posebnom Uputstvu za rad sa više firmi klijenata, odnosno sa agencijskim knjigovodstvom koje se može preuzeti iz sekcije DOWNLOAD kao paket dokumentacije sa nazivom CSYSTEMS_help.exe

 

JEDNA FIRMA AGENCIJE KAO KORISNIK PROGRAMA

 

Putem ovog programskog paketa računovodstvo i knjigovodstvo, kao i ostalo poslovanje, može da vodi pojedinačna firma (preduzeće, Preduzetnik (radnja), Društvo, Ustanova, Ostali...) na jednom računaru ili na više računara vezanih u mrežu, ali sa jednom bazom podataka koja obuhvata samo tu jednu firmu.

 

Detaljno uputstvo o ovome dato je u posebnom Uputstvu za rad sa jednom firmom klijentom koje se može preuzeti iz sekcije DOWNLOAD kao paket dokumentacije sa nazivom CSYSTEMS_help.exe

 

RAD U MREŽI

 

Rad u mreži moguć je po dva sistema

Sistem gde više korisnika, svako sa svog računara klijenta, pristupaju istoj bazi podataka koja se nalazi u jednom izdvojenom računaru serveru.

Sistem gde svaki korisnik u svom računaru klijentu ima svoju lokalnu bazu podataka, a ostali korisnici, svako iz svog računara klijenta, mogu pristupiti toj lokalnoj bazi. Ovo je unakrsna veza računara.

Aktiviranje ovih sistema za rad u mreži vrši se iz posebnog programa alata koji ima  svoju KNJIGU PROGRAMA i svoje UPUTSTVO ZA RAD.

Detaljno uputstvo o ovome dato je u posebnom Uputstvu za rad sa više firmi klijenata, odnosno sa agencijskim knjigovodstvom i u Uputstvu za rad sa jednom firmom klijentom koje se može preuzeti iz sekcije DOWNLOAD kao paket dokumentacije sa nazivom CSYSTEMS_help.exe

 

BAZA PODATAKA

 

Baza podataka se formira automatski a održava se iz posebnih programa alata (administratora) čija je isključiva funkcija održavanje sistema baze podataka, a koji su sastavni deo programskog paketa CSYSTEMS™

Svaki ovaj program alat ima svoju KNJIGU PROGRAMA i svoje UPUTSTVO ZA RAD.

Detaljno uputstvo o ovome dato je u dokumentaciji koja se može preuzeti iz sekcije DOWNLOAD kao paket dokumentacije sa nazivom CSYSTEMS_help.exe

 

COBA Systems oficijelni sajtCOBA Systems TimPROGRAMI ZA FISKALNE KASEUPUTSTVA PITANJA I ODGOVORI