COBA Systems oficijelni sajtCOBA Systems TimPROGRAMI ZA FISKALNE KASEUPUTSTVA PITANJA I ODGOVORI
 
  C S Y S T E M S™

SPECIJALIZOVANI ALAT ZA PROFESIONALNE RAČUNOVOĐE

 

 
   

A. LOKALNI RAD SA JEDNOM FIRMOM

 
 

Vođenje računovodstva za jednu firmu preduzeće ili radnju na jednom lokalnom računaru

 

 
  B. MREŽNI RAD SA JEDNOM FIRMOM   
 

Vođenje računovodstva za jednu firmu preduzeće ili radnju na više umreženih računara, na primer glavni računar knjigovodstva, računar za fakturisanje, računar sa fiskalnim štampačem u prodajnom objektu, računar za kalkulacije i vođenje zaliha u stacioniran u magacinu veleprodaje, materijala, proizvoda i dr.

 

 
  C. LOKALNI RAD SA GRUPOM FIRMI  
  Vođenje računovodstva za veći broj firmi preduzeća ili radnji (do 100) u jeddnom lokalnom računaru agencije za pružanje knjigovodstvenih usluga.

 

 
  D. MREŽNI RAD SA GRUPOM FIRMI  
 

Vođenje računovodstva za više firmi preduzeća ili radnji na više umreženih računara u agenciji za pružanje knjigovodstvenih usluga. 

Sistem A:  U glavnom računaru, serveru, nalazi se baza podataka do 100 firmi klijenata, a ostali računari kao klijenti pristupaju toj bazi podataka po sistemu Klijent-Server preko programa Servera baze Podataka: Advantage Database Server (ADS) ili programa servera baze podataka Advantage Local Server (ALS).

Sistem B: U svakom računaru u mreži nalazi se njegova posebna Lokalna baza podataka do 100 firmi klijenata, a svaki računar u mreži može pristupiti centralnoj bazi podataka na računaru Serveru i ovoj svojoj lokalnoj bazi podataka.

 

 
     
 

 


   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPERACIJE PROGRAMSKOG PAKETA

 

 

 
 

 

 

IZRADA I STALNI RAZVOJ PROGRAMA 

I PODRŠKA KORISNICIMA PROGRAMSKOG PAKETA