PROGRAMI ZA KNJIGOVODSTVO I POSLOVANJE

Izgled 

Pun programski paket za knjigovodstvo jedne firmeProgramski paket za knjigovodstvo više firmi (za knjigovodstvene agencije) ili za jednu firmu


ANIMATE GIFPun programski paket sa svim programima potrebnim za vođenje knjigovodstva i poslovanja firmeProgram za postavljanje oznaka firme i za registraciju i licenciranje za rad

Kompletan program za dvojno knjigovodstvo i dodatni pun program za prosto knjigovodstvo 

Programi poslovni i knjigovodstveni referati za vođenje poslovanja svake firme 


Programi za robno-materijalno-proizvodno knjigovodstvo za poslovanje svake firme 
Programi za prosto knjigovodstvo za vođenje poslovanja manjih preduzetnika 


1. Ovo je Pun Programski Paket (PPP) za lokalni ili klijent-server mrežni rad, za knjigovodstvo preduzeća, preduzetničkih radnji, knjigovodstvenih agencija, zadruga, i ustanova.

Preuzmite odavde (downloadujte) pun program koji je potpuno operativan - nije demo verzija i neće prekinuti rad po isteku nekog broja dana, niti ima ograničenje u broju knjiženja - ali dozvoljava datume knjiženja samo u 2001 godini sve dok se ne registruje. Ako vam datumi knjiženja nisu važni, ne morate se nikada registrovati. 
 
JEDNA FIRMA KAO KORISNIK PROGRAMA
(napomena: postoji posebna verzija programa za vođenje knjigovodstva više firmi preko servisa ili agencije za knjigovodstvo, koja sadrži za svaku firmu klijenta ovaj 'program za jednu firmu kao korisnika programa' sa bazom podataka samo za tu firmu, sa spiskom svih firmi i mehanizmom za brzu izmenu firme sa kojom se radi, za dodavanje nove i brisanje postojeće firme i dodavanje nove i brisanje stare poslovne godine firme)

 
Putem ovog programskog paketa računovodstvo i knjigovodstvo, kao i ostalo poslovanje, može da vodi pojedinačna firma (preduzeće, Preduzetnik (radnja), Društvo, Ustanova, Ostali...) na jednom računaru ili na više računara vezanih u mrežu, ali sa jednom bazom podataka koja obuhvata samo tu jednu firmu. 
 
Detaljno uputstvo o ovome dato je u posebnom Uputstvu za rad sa jednom firmom klijentom koje se može preuzeti iz sekcije DOWNLOAD kao paket dokumentacije sa nazivom CSYSTEMS_fullhelp.exeDownload: Preuzmite Program i dokumentaciju

Kliknite levi klik mišem na svaki od naslova:

Dokumentacija (full)

Bazni Program

Radni Program

Prvo se instalira Bazni Program a zatim se instalira Radni Program