Help

Top  Previous  Next

slika 1

xx55

 

Generalni help - je eBook knjiga Korisničko uputstvo za rad sa programom u EXE formatu, koja se može downloadovati sa interneta ako je nema u računaru (downloaad se vrši iz ove operacije) i upotrebljavati iz programa.

 

Knjiga programa - je  tekstualni help (uputstva za rad) koji je ugrađen u sam program

 

O programu - je naziv i verzija programa i datum zadnje izmene

 

Podaci o autoru - podaci o firmi i autorima programa, e-mail, web adresa, telefoni i adrese

 

Licenca - je ugovor-Licenca između korisnika i proizvođača programa o uslovima i načinu upotrebe programa od strane korisnika, pravima i obavezama korisnika programa i proizvođača programa.

 

Registrovanje - je skup operacija za registrovanje i licenciranje programa za određenog korisnika programa