Excel tabele iz glavne knjige

Top  Previous  Next

 

Prvi start programa za EXCEL TABELE iz kupaca i dobavljača

 

Kada se prvi put startuje program za EXCEL tabele iz referata KUPCI ili iz referata

DOBAVLJAČI dobije se glavni meni programa (slika 1)

 

Uvek prvo treba izvršiti operacije:

1.1. registar kupaca izmena

2.1. Registar dobavljača izmena

 

 

slika 1

clip0203

 

 

Važno za dalji rad

 

slika (Help1)

 

clip0204

 

Važno za dalji rad:

 

slika (Help2)

 

clip0200

 

 

Sada se prvo zada period za izveštaje pa se svi izveštaji od 1 do 7

mogu dobiti kao EXCEL tabele sa podacima za zadati period.

 

slika (Period pregleda)

 

clip0201

 

Primeri:

 

1.3. Popis kupaca (List)

 

clip0206

 

daje rezultat:

 

clip0205

 

 

 

 

 

2.4. Popis kartica dobavljača (card)

 

clip0208

 

daje rezultat:

 

 

clip0207

 

 

 

2.2. Lista dobavljača (nazivi računa)

daje rezultat:

 

clip0211

 

 

clip0209