PROGRAMI ZA KNJIGOVODSTVO I POSLOVANJE

Opis

Trgovina Veleprodaja


Osnovno o programu
                                                                                                                                                   
1.

Ovo je Programski Paket (PP) za lokalni ili klijent-server mrežni rad. Preuzmite odavde (downloadujte) program koji je potpuno operativan - nije demo verzija i neće prekinuti rad po isteku nekog broja dana, niti ima ograničenje u broju knjiženja - ali dozvoljava datume knjiženja samo u 2001 godini sve dok se ne registruje. Ako vam datumi knjiženja nisu važni, ne morate se nikada registrovati. 

A.

Cena najma programskog paketa je cena za jednu poslovnu godinu za koju korisnik dobija meilom fajl-licencu sa kojim se program registruje za tu godinu. Za licencu pošaljite zahtev. Cena programa kod kupovine u trajno vlasništvo kupca je cena koja se jednom plati i nema daljih plaćanja, a korisnik dobija meilom fajl-licencu sa kojim se program registruje za stalno. 

B.

U cenu najma i trajne kupovine ulazi internet i telefonska tehnička podrška, saveti, stručna pomoć, razmena podataka. U cenu najma ulazi slanje korisniku svake nove verzije programa dopunjene i dorađene zbog promena u propisima i zbog eventualno pronađenih greški u programu. Na zahtev Korisnika pomoć se pruža i dolaskom u firmu korisnika, pri čemu Korisnik plaća samo putne troškove za dolazak kod njega i povratak. 

C.

Registrovani korisnik na svoj zahtev i prema svom projektnom zadatku prioritetno dobija specifične dopune i izmene programa, samo njemu potrebne, a po dodatnoj ceni posebno ugovorenoj za te poslove. 
 
2.

Za rad sa serverom baze podataka u ADS modu program koristi Advantage Database Server 10.1 (SYBASE inc.) ili Advantage Local Server 10.1 (besplatna verzija SYBASE servera za rad sa najviše 5 računara u mreži) ili program radi u jednokorisničkom LOC modu za rad na jednom lokalnom računaru bez servera.
                                                                                                                                                   

Posebno važno
                                                                                                                                                   
Posebno važno za Agencije za knjigovodstvo kao korisnike i za pojedinačne firme korisnike koje programom vode jednu ili više svojih posebnih firmi

Broj firmi sa kojima program može da radi
Program može da u LAN mreži po svakom računaru klijentu vodi 100 firmi i da na računaru serveru ima još 100 firmi sa zajedničkim pristupom.

Arhiviranje, zaštita i čuvanje podataka
Sve firme se mogu operacijom iz programa automatski arhivirati u ZIP paket radi čuvanja i zaštite podataka. Svaka izabrana pojedinačna firma se može operacijom iz programa automatski arhivirati u ZIP paket radi čuvanja i zaštite podataka. Ovo radi sam korisnik programa.

USB export sa programom i podacima firme
Za svaku izabranu firmu može sam korisnik, operacijom iz programa, prebaciti poseban usb-program i bazu podataka te firme za sve njene poslovne godine na USB flash ili USB disk radi davanja revizorima, inspekciji i slično. Sa ovog USB-a  može se usb-program normalno startovati i može se vršiti pregled i štampa kompletne dokumentacije iz baze podataka koja je uz njega u TXT ili u PDF fajlove ili na papir. Podaci se ne mogu menjati.

EXCEL export
Iz svakog knjigovodstvenog referata programa mogu se određeni najvažniji knjigovodstveni dokumenti i izveštaji operacijom iz programa prebaciti u Excel tabelu. Za ovo se zahteva postojanje programa EXCEL 2010 u računaru korisnika. Excel tabele imaju duple naslove, nazive kolona i druge labele, na srpskom i na engleskom jeziku, radi slanja stranim partnerima ili vlasnicima firme. 

Prenos početnog stanja u narednu poslovnu godinu
Za izabranu firmu može sam korisnik operacijom iz programa preneti početno stanje robnog knjigovodstva i finansijskog knjigovodstva - glavne knjige u narednu poslovnu godinu čime se formira nalog knjiženja - popis zaliha početnog stanja u robnom i nalog knjiženja početnog stanja u finansijskom knjigovodstvu. Ova dva naloga se bilo kada mogu ponovo formirati u protekloj godini (posle učinjenih izmena u podacima te godine)  i ponovo preneti u narednu godinu.

                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                   
Referati u programu
                                                    
Ulazne fakture
Prijemnice od dobavljača 
Povratnice dobavljaču
Avansni računi primljeni od dobavljača
Kalkulacije cene
Prijemnice komisione robe
Povratnice komisione robe
Prijemnice materijala  
Prijemnice gotovih proizvoda                                                 
Interne fakture
Nivelacije cena zaliha
   pojedinačne nivelacije roba po roba
   automatske nivelacije za sve robe
   automatske nivelacije na devizni kurs
   automatske nivelacije iz kalkulacija
   automatske nivelacije iz faktura
Interni računi (Prenosnice)
Popisi zaliha                                                           
Izlazne fakture
Ponude
Profakture (Predračuni)
Avansni računi dati kupcu
Fakture (Računi) za robu za kupca
Povratnice od kupca
Fakture (Računi) za usluge za kupca
Fakture (računi) za komisionu robu  
Fakture za prodaju proizvoda
Odjave za prodatu komisionu robu
Specifikacija pazara iz registar kase
Izdatnice materijala u proizvodnju             
Robno knjigovodstvo
Registar Dobavljača
Registar Kupaca
Registar prodajnih objekata
Registar artikala u objektu
Zalihe u objektu
Nalozi knjiženja promena zaliha
Finansijsko stanje zaliha objekta
Struktura zaliha objekta
Popisi zaliha u objektu
Štampa cenovnika i labela za Cene i labela za Barkod artikala u objektu    
Auto Kontrola ispravnosti knjiženja          
Prenos početnog stanja u narednu godinu koji vrši sam korisnik                     
Finansijsko knjigovodstvo
Registar konta
Glavna knjiga
Završna knjiženja
Završni račun
Prenos početnog stanja u narednu godinu koji vrši sam korisnik
Kursne liste
Mesečni obračun razlike u ceni  
Mesečni obračun amortizacije
Knjiga troškova
Knjiga tekućih računa
Blagajna
Analitika dobavljača
Analitika kupaca                                                               
PDV evidencije
PDV knjiga primljenih/izdatih računa
PDV prijava štampana i elektronska
PDV knjiga i Glavna knjiga - elektronski izvod podataka                              
Ostale evidencije
Knjiga pazara za prodatu robu
KEP knjiga
Knjiga osnovnih sredstava
Knjiga sitnog inventara
Obračun kamata i kamatni listovi    
Evidencija naloga za prenos
Obračun zarada
Obračun zarada i naknada zarada
Elektronska poreska prijava              
Prosto knjigovodstvo
Knjiga prihoda i rashoda PK-1
Knjiga osnovnih sredstava PK-2
Kalkulacije, Nivelacije, Fakture, Interni računi, Robno knjigovodstvo, Kupci, Dobavljači, Zarade, Kamate, Sitan inventar
List dnevnog prometa ugostitelja
Knjiga o prometu paušalaca
Evidencija o gotovim proizvodima
Evidencija plemenitih metala
Evidencija o izvršenim uslugama
Bilans Uspeha