PROGRAMI ZA KNJIGOVODSTVO I POSLOVANJE

Izgled 

Trgovina VeleprodajaProgramski paket za knjigovodstvo više firmi (za knjigovodstvene agencije) ili za jednu firmu


ANIMATE GIFSkraćeni (specijalizovani) Programski paket samo za Trgovinu i Veleprodaju

Program za Robno knjigovodstvo i upravljanje zalihama

Programi referati za rad sa dokumentima o artiklima - ulazne, interne i izlazne fakture

Veleprodaja trgovačke robe koja se na zalihama magacina veleprodaje vodi po veleprodajnim cenama.

U veleprodajnoj ceni artikla sadrži se razlika u ceni a ne sadrži se PDV. U momentu prodaje, u momentu fakturisanja, u fakturi se iskazuje procenat PDV-a i obračunava se PDV. Svakom novom nabavkom robe izračunava se nova veleprodajna cena nabavljene robe koja je na dalje i veleprodajna cena robe na zalihama. Ako ima zaliha po nekoj drugoj ceni vrši se nivelacije cene zaliha na novu veleprodajnu cenu. 

Magacin se zadužuje po veleprodajnoj ceni robe i razdužuje se po veleprodajnoj ceni robe. Prodajna cena robe odnosno cena za kupca je veleprodajna cena robe umanjena za dati rabat, i uvećana za PDV obračunat na cenu umanjenu za rabat.

Ovde se u veleprodajnoj ceni artikla sadrži ukalkulisana (prognozna) razlika u ceni. Veleprodajna cena = Fakturna cena + troškovi nabavke + razlika u ceni. Cena za kupca = Fakturna cena + troškovi nabavke + razlika u ceni - rabat + PDV. Osnovica za PDV = Fakturna cena + troškovi nabavke + razlika u ceni - rabatGlavni Meni Programa za prosto knjigovodstvo


Download: Preuzmite Program i dokumentaciju

Kliknite levi klik mišem na svaki od naslova:

Dokumentacija

Bazni Program

Radni Program

Prvo se instalira Bazni Program a zatim se instalira Radni Program